Urząd Miasta stara się o dofinansowanie kilku inwestycji

NOWY TARG. Jak mówi burmistrz Grzegorz Watycha, złożone zostały wnioski o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020 dla dwóch inwestycji.
Te zadania to: "Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ II etap" oraz "Budowa parkingu Park & Ride przy ul. Kolejowej".

Jeśli chodzi o drugi parking Park & Ride przy ul. Kościuszki, to przekazano już wykonawcy plac budowy. Zadaniem zajmie się konsorcjum firm. Liderem jest Michał Piotrowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Piotrowski Budownictwo Michał Piotrowski, Nowy Targ. Partnerem - Bartłomiej Piotrowski Przedsiębiorstwo Budowlano - Uslugowe Piotrowski, Nowy Targ.

Wartość umowna robót to 2 790 000 zł brutto. Zadanie ma być współfinansowane ze środków RPO Województwa Małopolskiego w wysokości 2 371 500 zł.

s/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 17.02.2019 16:07