Nowe prawo pozwoli na budowę ośrodków narciarskich w Tatrach?

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot podnosi alarm, że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska "szykuje zamach na przyrodę Tatr".
Zdaniem organizacji, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Andrzeja Szweda-Lewandowski przygotował "skandaliczny projekt rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, który umożliwi dewastację górskiej przyrody". Według Pracowni, GDOŚ chce dać zielone światło na budowę i funkcjonowanie wielkoskalowych inwestycji narciarskich, m.in. w parkach narodowych i rezerwatach przyrody – i to bez żadnej kontroli społecznej i instytucjonalnej.

- Zgodnie z projektem rozporządzenia w najcenniejszych terenach kraju: ekosystemach górskich chronionych w ramach wszystkich form ochrony przyrody, tj. od parków narodowych, rezerwatów przyrody, po obszary Natura 2000, będzie można wybudować wielki ośrodek narciarski – nawet do 5 ha przekształcenia terenu – bez jakiejkolwiek oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i bez prawa do sądu. Poza formami ochrony przyrody projekt rozporządzenia dopuszcza realizację inwestycji narciarskich bez konieczności uzyskania decyzji środowiskowej do 10 ha przekształcenia terenu. Ani kompetentne organy, ani społeczeństwo zainteresowane ochroną przyrody nie będzie więc mogło stanąć w obronie przyrody gór - alarmują przedstawiciele organizacji.

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot wystosowała apel do premiera o zatrzymanie tego bardzo szkodliwego projektu. Apel został podpisany przez 74 organizacje społeczne.

oprac. r/ materiały prasowe

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 25.04.2019 10:46