Zawieszona kara w gminie Czorsztyn z powrotem do zapłaty

Sześć lat temu, w wyniku kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, gminie Czorsztyn została nałożona kara w wysokości 10 tys. zł za nieprzeprowadzenie przetargu na wywóz śmieci. Rok później grzywnę zawieszono, aż do teraz. Przeprowadzono kolejną kontrolę, a karę odwieszono.
Gmina celowo nie ogłosiła przetargu, bo kilka lat wcześniej otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej (727 600 zł). Za pozyskane pieniądze zakupiono nowoczesny sprzęt do selektywnej zbiórki odpadów. W międzyczasie weszła tzw. ustawa śmieciowa, która nakazała gminom zorganizowanie przetargów na odbiór śmieci.

– My, jako gmina, wprowadziliśmy ten pomysł dobrowolnie kilkanaście lat wcześniej. Przed tym zanim ustawa narzuciła ten wymóg. Ustawodawca jednak nie przewidział takiej sytuacji, że są takie gminy jak my. W świetle obowiązującego prawa byliśmy zobowiązani dokonać procedury przetargowej na odbiór tych odpadów. Jednak groziło nam to wtedy utratą i zwrotem dofinansowania wraz z odsetkami, na co oczywiście się nie zgodziłem i świadomie podjąłem decyzję, że pomimo grożącej kary, przetargu nie zorganizujemy – mówił na ostatniej sesji Rady Gminy Czorsztyn wójt Tadeusz Wach.

W tym roku odbyła się kolejna kontrola WIOŚ, w wyniku której karę odwieszono. Nie ma możliwości kolejnego zawieszenia lub anulowania. Gmina będzie musiała ją zapłacić. – Pewne przepisy prawa zmieniły się i my, jako gmina, mamy możliwość zlecać in-house, ale gmina musi mieć stuprocentowy kapitał w spółce i wtedy możemy zlecać bez przetargu. Natomiast w chwili obecnej nie mamy takiej spółki. Będziemy rozmawiać o tym, aby Zakład Gospodarki Komunalnej, który jest w naszych strukturach, przekształcić w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, dzięki czemu moglibyśmy im zlecać (wywóz śmieci – przyp. red.). Czy to problem rozwiąże? Duży znak zapytania – podsumował wójt.

WIOŚ zapowiedział w przyszłym roku kolejną kontrolę i ponowne nałożenie kary, ale tym razem wyższej.

ao/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 29.04.2019 15:31