26 czerwca mają wrócić połączenia kolejowe na Podhalu, ale tylko na wakacje

Dobiegają końca prace przy pierwszym etapie robót na odcinku Chabówka - Zakopane oraz budowie łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych Sucha Beskidzka - Chabówka i Chabówka - Zakopane.
Roboty prowadzone są jeszcze w rejonie Lasku i Szaflar, ale według zapowiedzi po 26 czerwca przywrócona będzie czasowo komunikacja kolejowa. Czasowo - bo tylko na wakacje. Od września ponownie wprowadzona zostanie komunikacja zastępcza.

Podpisana w marcu 2018 r. umowa pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe a ZUE S.A. umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane oraz budowę łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych Sucha Beskidzka – Chabówka i Chabówka - Zakopane zakłada termin realizacji tych zadań na 42 miesiące.

Wartość brutto umowy przekracza 405 mln zł.

Okres gwarancji jakościowej udzielonej PKP PLK przez spółkę wynosi 4 lata od daty odbioru końcowego.

Umowa przewiduje możliwość zapłaty kar umownych przez spółkę na rzecz PKP PLK np. w razie zwłoki w wykonaniu poszczególnych etapów budowy w stosunku do terminów wskazanych w umowie, czy też opóźnienia w usunięciu wad, czy usterek. Kary mogą być wysokie, bo nawet do 30% wartości umowy.

Pasażerom przypominamy, że od kilku dni obowiązuje nowy rozkład jazdy - różnice w odjazdach komunikacji zastępczej nie są duże w stosunku do poprzedniej konfiguracji, sięgają kilku minut.

s/ zdj. Tomasz Krzyściak

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 12.06.2019 12:50