40-osoba grupa z Chin przemierza Velo Dunajec (zdjęcia)

- Kilkuletnie działania gminy Nowy Targ w zakresie rozwoju turystki rowerowej przynoszą pierwsze efekty. Dziś ścieżkę Velo Dunajec przemierzała 40-osobowa grupa z Hongkongu - komentuje Marcin Kolasa.
Z gośćmi z innego kontynentu na ścieżce Velo Dunajec na granicy Łopusznej i Ostrowska spotkał się z-ca wójta nowotarskiej gminy Marcin Kolasa i przejechał z nimi niewielki odcinek od Waksmunda do Łopusznej.

- Podczas krótkiego spotkania przywitałem naszych gości, przedstawiłem krótko atuty i atrakcje turystyczne gminy i zaprosiłem do kolejnych wizyt na Podhalu i promowania naszych ścieżek i szlaków rowerowych. Spotkałem się z bardzo ciepłym przyjęciem, goście z Chin komplementowali nasze ścieżki i walory przyrodnicze i krajobrazowe Gminy Nowy Targ oraz zapowiedzieli kolejne wizyty - mówi Marcin Kolasa.

Grupę po ścieżkach prowadził Maciej Zimowski i Biuro Bird Service z Krakowa, które od wielu lat promuje wielodniową turystkę rowerową na naszym terenie.

Obecnie na terenie Gminy Nowy Targ funkcjonuje już ponad 100km oznakowanych ścieżek i szlaków rowerowych, a w trakcie realizacji we współpracy z gminą Łapsze i Czorsztyn jest budowa niesamowitej ścieżki wokół Jeziora Czorsztyńskiego oraz III etapu Szlaku wokół Tatr do Klikuszowej. Widać też że coraz więcej mieszkańców Gminy wsiada z rodzinami na rower.

opr.s/ zdj. Michał Adamowski

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 12.06.2019 19:48