Radni pytają o reorganizację Urzędu Miasta

NOWY TARG. Sprawa zmian organizacyjnych i personalnych w Urzędzie Miasta była przedmiotem zainteresowania radnych Ewy Pawlikowskiej i Michała Glonka.
O ile radna Pawlikowska pytała o stan zatrudnienie w magistracie, o tyle radny Glonek zapytał burmistrza wprost, czy zatrudnienie na stanowisku kierownika Referatu ds. Sportu i Turystki - Arkadiusza Szymczyka było ze strony burmistrza "spłatą zobowiązań wyborczych".

Pytaniem dodatkowym było, czy na stworzone nowe stanowisko - referat bowiem wyodrębniono z dotychczasowego Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Referatu - ogłoszono konkurs.

Grzegorz Watycha tłumaczył, że powodem reorganizacji UM była chęć usprawnienia urzędu. W magistracie zatrudnionych jest 130 osób. Zdaniem burmistrza potrzebna jest "co pewien czas" zmiana celem poprawy wydajności pracy.

Odnosząc się do osoby nowego kierownika - burmistrz powiedział, że Arkadiusz Szymczyk uprawia sport i się sportem interesuje, a konkursu na objęte przez niego stanowisko nie trzeba było organizować, bowiem nowa komórka powstała w ramach reorganizacji struktury urzędu.

s/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 24.06.2019 15:45