Podatki pójdą w górę

NOWY TARG. - Proponowane stawki podatku od nieruchomości na rok 2020 zostały ustalone na poziomie maksymalnym, określonym w obwieszczeniu Ministra Finansów - mówiła naczelnik Wydziału Podatków i Opłat. Jednocześnie Barbara Kryj -Mozdyniewicz dodała, iż "podobnie jak w latach poprzednich miasto będzie kontynuować politykę wspierania przedsiębiorców przez uchwalenie dla przedsiębiorców dużo niższej stawki".
Zanim przegłosowano nowe stawki podatków Lesław Mikołajski proponował, by budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza ustalić na poziomie 21,40 zł za metr kwadratowy, a nie jak proponuje burmistrz - 22 zł. Jego poprawka nie zyskała poparcia większości radnych.

Decyzją Rady Miasta, w przyszłym roku stawka podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na zakwalifikowanie w ewidencji gruntów i budynków - wyniesie 95 groszy od metra kwadratowego powierzchni, od gruntów pozostałych - 50 groszy za metr kwadratowy.

Podatek od budynków mieszkalnych - 81 groszy za metr kw powierzchni użytkowej, od budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza - 22 złote od metra kwadratowego powierzchni użytkowej, od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 4,87 grosze, a pozostałe budynki - 8 zł 05 groszy.

- Proponowane w uchwale stawki podatku od nieruchomości na rok 2020 zostały ustalone na poziomie maksymalnym określonym w obwieszczeniu Ministra Finansów - z wyjątkiem stawki podatku od budynków dla przedsiębiorców. Podobnie jak w latach poprzednich miasto będzie kontynuować politykę wspierania przedsiębiorców przez uchwalenie stawki dużo niższej jeśli chodzi o przedsiębiorców. Stawka maksymalna ogłoszona w obwieszczeniu ministra to 23,90 z od metra kw. powierzchni zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej. Proponuje się w mieście stawkę o 1,9 zł niższą. Kwota 1,9 zł za metr kwadratowy stanowi preferencje podatkową. Skutek obniżenia stawki tego podatku wpłynie w sposób oczywisty na poziom uzyskiwanych dochodów budżetowych z tytułu podatków. Należy jednak zwrócić uwagę również na pośrednie następstwa. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stosowanie ulg podatkowych ma wpływ na poziom subwencji wyrównawczej - tłumaczyła Barbara Kryj - Mozdyniewicz.

Zwracając się bezpośrednio do radnych, naczelnik Wydziału Opłat i Podatków powiedziała: - Biorąc pod uwagę ciągły wzrost cen, jak również ciągły wzrost potrzeb finansowych Nowego Targu związanych ze znaczącym wzrostem wydatków inwestycyjnych - podwyższenie stawek podatku będzie mieć istotne znaczenie dla dochodów Miasta. Przyjęcie niższych stawek niż proponowane spowoduje znaczny spadek dochodów przewidzianych na realizacje zadań własnych gminy.

Za zmianami stawek podatku rękę podniosło 12 radnych, 5 było przeciw, 3 - wstrzymało się od głosu.

s/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 08.10.2019 08:10