Północna część Miasta zostanie otwarta na inwestycje o charakterze rekreacyjnym

NOWY TARG. Mieszkańcy wnioskowali, urzędnicy zaproponowali rozwiązanie, a radni dali zgodę. Tak po krótce można opisać okoliczności wprowadzenia zmian w planie miejscowym dla Kowańca i Kokoszkowa.
Właściciele terenów w rejonie Kokoszowa i Kowańca od dłuższego czasu wnioskowali o zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ich działki przeznaczone są pod zabudowę rekreacji indywidualnej. Mieszkańcy chcieli, by w planie miejscowym zmienić zapisy, dotyczące wysokości stawianych tam budynków oraz obostrzeń dotyczących kąta nachylenia dachów.

Dopuszczalna wysokość budynków w tym rejonie wynosiła 15 metrów, a kąt nachylenia dachów mógł mieć od 35 do 49 stopni.

Zapis ten blokował nie tylko inwestycje indywidualne, ale i poważniejsze plany, jakim jest np. budowa hotelu. A taki zamiar ma spółka Długa Polana, która obiekt hotelowy chce postawić na Kowańcu.

Urzędnicy wprowadzili korekty do planu miejscowego, a radni bez sprzeciwu przyjęli proponowane zmiany.

s/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 13.10.2019 11:23