Radni nie zgodzili się na drastyczną podwyżkę opłat za śmieci

Wójt gminy Łapsze Niżne Jakub Jamróz zaproponował, aby cena za wywóz segregowanych śmieci wynosiła 17 zł za osobę miesięcznie. Radni nie zgodzili się jednak na taką podwyżkę i finalnie zatwierdzili stawkę 13 zł.
Do tej pory mieszkaniec tej gminy płacił 9 zł miesięcznie za odpady zbierane w sposób selektywny, a 18 zł za niesegregowane śmieci. Wzrost cen związany jest z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe przepisy nie pozwalają mieszkańcom na deklarację, że śmieci nie będą segregowane. Wszyscy muszą je segregować, w przeciwnym razie grożą za to opłaty sankcyjne. W gminie Łapsze Niżne zaproponowano, aby była to czterokrotność opłaty podstawowej.

Koszt wywozu śmieci rośnie w wielu gminach. Podyktowane jest to koniecznością pokrycia kosztów funkcjonowania systemu śmieciowego.

Łapszańscy radni nie zgodzili się na podwyżkę zaproponowaną przez wójta – 17 złotych, które zostało zaproponowane. - To stawka, która zamyka nam system śmieciowy i nie dopłacamy wtedy nic – stwierdził na ostatniej sesji Rady Gminy Łapsze Niżne Jakub Jamróz. – Obniżenie stawki z 17 zł do 13 zł, oznacza rezygnację z pewnej puli inwestycyjnej – podsumował, wyjaśniając, że gmina będzie musiała pokryć różnicę z własnego budżetu, co oznacza, że być może będzie też musiała zrezygnować z niektórych inwestycji, na które zabraknie pieniędzy.

ao/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 05.11.2019 19:33