Krok w kierunku budowy Centrum Sportów Lodowych

NOWY TARG. Burmistrz ogłosił, iż trwa kolejny etap sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego terenu, gdzie projektowane jest Centrum Sportów Lodowych. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania Nowy Targ 16-30 (Centrum Sportów Lodowych i Podmieścisko - Stawiska) potrwa do końca stycznia.
Chodzi o rejon skrzyżowania ul. Po Wale z Al. Tysiąclecia, czyli trzecią z kolei lokalizację dużej inwestycji. Centrum Sportów Lodowych powstać ma na tzw. Podmieścisku - nad potokiem Biały Dunajec, poniżej skarpy, na której znajduje się cmentarz, na północ od mostu przy Al. Tysiąclecia nad Białym Dunajcem.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w 22 stycznia br. w sali obrad Urzędu Miasta o godz. 12.00.

Urząd przypomina, że "w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 16-30 istnieje możliwość zapoznania się z wykładanym projektem ww. projektu planu miejscowego, opracowaną prognozą oddziaływania na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym, stanowiskami innych organów oraz możliwość składania uwag."

Uwagi można składać do 13 lutego br. - na piśmie.

s/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 17.01.2020 11:19