Petycja w sprawie intronizacji Jezusa Chrystusa odrzucona. Petycja odnośnie parkingów - ma szanse na realizacje

NOWY TARG. Jak już informowaliśmy, prawniczka z Rabki-Zdroju wysłała do wielu miast, gmin i powiatów w Polsce południowej petycję. Jedna z nich dotyczy bezpłatnych parkingów, druga - dokonania pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Nad pismami Renaty Sutor debatowali radni z miejskiej Komisji Skarg, wniosków i petycji.
Pierwsza petycja dotyczy zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej gminie miejsca, gdzie można bezpłatnie zaparkować. "Uważam, że w każdej gminie powinny być utworzone takie parkingi, po to, aby turysta albo mieszkaniec mógł sobie spokojnie zostawić samochód i zwiedzać miasto albo załatwiać różne sprawy. Postuluję również, aby przed Sądami, starostwami, Urzędami Skarbowymi i innymi urzędami publicznymi były bezpłatne parkingi" - pisze autorka.

Radni wskazują, że jest taki parking w Nowym Targu. Chodzi o plac na os. Bereki, na terenie dawnej targowicy - trzeba go jedynie odpowiednio oznaczyć.

Druga petycja, to apel o poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski wniosku o dokonanie pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

Podczas posiedzenia, członkowie komisji wysłuchali m. in. opinii prawnika. Zdaniem Artura Pustówki tego rodzaju uchwały nie mieszczą się w kompetencjach Rady Miasta. Podobnego zdania byli radni. Przytaczali przykłady ustaw (także ustawy zasadniczej), mówiące o bezstronności samorządu w kwestiach przekonań religijnych. Padły argumenty nawiązujące również do konkordatu.

W tej sprawie radni byli jednomyślni i zaopiniowali petycję negatywnie. Przewodniczący komisji Sroka Krzysztof wyjaśnia, że sprawa i tak trafi na kolejną sesję Rady Miasta, bo to cała rada podejmie wiążącą decyzję.

s/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 17.01.2020 16:47