Przybywa mieszkańców w gminie Nowy Targ

Zgodnie z danymi Ewidencji Ludności w Gminie Nowy Targ, na dzień 31 grudnia 2019 roku zameldowanych na pobyt stały było 23956 osoby. Oznacza to wzrost ilości osób zamieszkałych na terenie gminy o 30 w porównaniu do roku 2018. Liczba mieszkańców stale wzrasta, a tendencja ta utrzymuje się nieprzerwanie od 2000 roku.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku na świat przyszło 252 dzieci z terenu gminy Nowy Targ. Oznacza to jednak spadek liczby narodzin względem roku 2018. Zgonów natomiast było 172, czyli o 33 mniej niż w roku poprzedzającym. Po mimo mniejszej liczby urodzeń bilans zgonów i narodzin wciąż jest dodatni.

Źródło: UG Nowy Targ, oprac. r/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 20.01.2020 09:52