Radny krytykuje miejski kalendarz

NOWY TARG. Zdaniem Pawła Liszki środki przewidziane na "walkę ze smogiem" przeznaczane są na inne cele. Na przykład - kalendarz promocyjny Miasta. - Środki na ochronę powietrza wydatkowane są w sposób racjonalny i zgodny z przeznaczeniem - odpowiada radnemu burmistrz.
- Jaka kwota została przeznaczona z programu Life Małopolska na kalendarz promocyjny miasta? Dlaczego na kalendarzu znalazły się informacje o organizowanych imprezach, natomiast brak jest informacji ekologicznych? - pytał radny i złożył interpelację "o finansowanie wydatków promocyjnych tylko i wyłącznie z rodziału Promocja Miasta". Zwracając się do bezpośrednio do burmistrza dodał: - Wzywam pana do bardziej racjonalnego wydawania środków przewidzianych na walkę o czyste powietrze w sytuacji, gdy w mediach podawana jest informacja, żee jesteśmy jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce.

W odpowiedzi Gregorz Watycha napisał, że "budżet Projektu LIFE ustalany jest przez Beneficjenta Koordynującego, którym jest Województwo Małopolskie. W przedmiotowym budżecie część środków przeznaczona jest na wydruk i dystrybucję materiałów. Zasady rozliczania projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, LIFE–IP MALOPOLSKA/ LIFE14 IPE PL 021 określają, że: „Wszystkie materiały informacyjne (ulotki, plakaty, kalendarze, gadżety), które są drukowane w ramach projektu LIFE muszą być zaakceptowane przez pracownika Centrum Kompetencji za pośrednictwem maila: powietrze@umwm.pl”.

Kierując się powyższymi zasadami w dniu 25.11.2019 r. wystąpiono mailowo o akceptację projektu kalendarzy. W dniu 29.11.2019 r. po naniesieniu zgłoszonych uwag, projekt kalendarzy został zaakceptowany przez pracownika Centrum Kompetencji. Za zakup 500 sztuk kalendarza ściennego w formacie A2 oraz 500 sztuk kalendarza na biurko w formacie A5 zapłacono łącznie 9 938,40 zł brutto".

- Mając na uwadze powyższe zaznaczam, że przedmiotowy wydatek był celowy, a środki na ochronę powietrza wydatkowane są w sposób racjonalny i zgodny z przeznaczeniem - podsumowuje burmistrz.

s/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 14.02.2020 09:43