Jak pozyskiwać fundusze unijne - konsultacje

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz burmistrz Zakopanego zapraszają mieszkańców Zakopanego na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich.
Dyżur pełniony będzie w środę 4 marca br. w Kinie Sokół przy ul. Orkana, w godz. 09.00 - 11.30.

Zaproszenie skierowane jest do osób oraz instytucji zainteresowanych preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej, dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej oraz możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

s/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 28.02.2020 10:44