Mieszkańcy Zubrzycy Dolnej piszą do operatorów sieci komórkowych

W piśmie do sieci Play, Plus, Orange i T-Mobile, mieszkańcy Zubrzycy Dolnej skarżą się na bardzo częste problemy z zasięgiem.
Żeby spróbować poprawić sytuację, w okresie od 7 lutego 1 marca sołtys wraz z radą sołecką przeprowadzili badanie ankietowe wśród mieszkańców Zubrzycy Dolnej, mające zbadać skalę problemu. Wzięło w nim udział ponad 200 osób. Z badania powstał raport, z którego wynika, że w ostatnich miesiącach kłopoty z zasięgiem pogorszyły się. Na bardzo częste problemy z zasięgiem wskazało ponad 70% mieszkańców. Większość stwierdziła, że występują one od zawsze. Niezadowolenie dotyczy usług wszystkich operatorów. Mieszkańcy tej orawskiej wsi najczęściej korzystają z usług operatorów Orange, Play i T-Mobile.

W piśmie do operatorów sołtys Mateusz Horniak prosi o przedstawienie terminów oraz działań, jakie firmy te zamierzają podjąć, żeby rozwiązać problem z zasięgiem na terenie Zubrzycy Dolnej, miejscowości liczącej prawie 2 tys. mieszkańców. Zdaniem sołtysa i mieszkańców, najlepszym rozwiązaniem byłoby uruchomienie na terenie miejscowości stacji BTS. Takie stacje mają inne miejscowości, jednak z powodu ukształtowania terenu, nie obejmują one swoim zasięgiem dużej części Zubrzycy. Sołtys i rada sołecka zadeklarowali też pomoc operatorom w znalezieniu i wydzierżawieniu działki pod stację oraz pomoc przy dopełnieniu wszelkich formalności.

r/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 21.03.2020 08:40