RIO bez uwag przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Nowy Targ

NOWY TARG. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu nowotarskiego za rok 2019.
W ubiegłym roku zrealizowano dochody budżetowe na kwotę 177.638.297,45 zł, tj. 103,81% założonego planu oraz wydatki budżetowe w kwocie 168.115.102,93 zł, tj. 95,56% założonego planu. Rok 2019 r. podsumowano nadwyżką budżetową w wysokości ponad 9,5 mln zł.

Sesja absolutoryjna zaplanowana jest na 22 czerwca.

s/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 22.05.2020 14:35