Urlopy burmistrzów, czyli pytania o niewykorzystany wypoczynek. "Żadne ekwiwalenty za zaległy urlop wypoczynkowy nie mogą być wypłacane"

NOWY TARG. Pod koniec maja radny Paweł Liszka zwrócił się do burmistrza Miasta z apelem, by ten wykorzystał zaległe dni urlopowe. - Pojedyncze dni udało mi się wykorzystać. Ale i tak cały czas byłem na posterunku, więc trochę urlopu mi zostało. Bedę się starał pomalutku go odbierać - zapewniał podczas majowej sesji Grzegorz Watycha.
W swojej interpelacji radny napisał: "Ile dni urlopów zaległych zostało odebranych podczas pandemii przez burmistrza i jego zastępców, a także ile pozostało jeszcze do odebrania? - pyta radny Liszka. - Aby nie narażać budżetu na niepotrzebne wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów, wnoszę o wykorzystanie zaległych urlopów przez pana i zastępców w nieprzekraczającym terminie do końca czerwca br. - proponuje i swoją interpelację kończy pytaniami: "Czy dotrzyma Pan tego terminu? Jeżeli nie, to z jakiego powodu".

W opublikowanej na stronie Urzędu Miasta pełnej odpowiedzi na pytania radnego przedstawiono stan urlopów zaległych:
- Burmistrz Miasta: wykorzystano w czasie pandemii – 2 dni urlopu, niewykorzystany urlop zaległy - 15 dni i 4 godz. (124 godz.);
- Waldemar Wojtaszek – Zastępca Burmistrza Miasta: wykorzystano w czasie pandemii – 5 dni urlopu, niewykorzystany urlop zaległy - 9 dni i 0,5 godz. (72,5 godz.);
- Joanna Iskrzyńska-Steg – Zastępca Burmistrza Miasta: wykorzystano w czasie pandemii – 2 dni urlopu, niewykorzystany urlop zaległy - 8 dni i 5 godz. (69 godz.).

Burmistrz dodatkowo wyjaśnia, że "z uwagi na panujący od marca br. czas pandemii, właśnie na władze Miasta, czyli burmistrza i zastępców spadło jeszcze więcej obowiązków (m.in. związanych z bieżącą pomocą dla przedsiębiorców, zmianami w organizacji nauczania w szkołach) – trudno więc było korzystać z urlopu wypoczynkowego, kiedy do Urzędu wpływało szereg wniosków o udzielenie pomocy, sytuacja związana z rozwojem epidemii zmieniała się z dnia na dzień, a wprowadzane przepisy wymagały podejmowania bieżących decyzji. Również oczekiwania mieszkańców, wyrażane także poprzez media, były takie, by burmistrz był na stanowisku w tym trudnym czasie."

- Niemniej jednak informuję, że urlopy zaległe zostaną wykorzystane w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami (zaznaczam także, że zgodnie z art. 171 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz 1040, z późn. zm./ pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy – zatem obecnie żadne ekwiwalenty za niewykorzystany zaległy urlop wypoczynkowy nie mogą być wypłacane) - wyjaśnia Grzegorz Watycha.

Przypomnijmy, że taka sama dyskusja toczyła się między radnym, a burmistrzem rok temu.

s/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 03.07.2020 19:02