Nowy Targ protestuje przeciwko działaniom konserwatora zabytków. "Jesteśmy oburzeni procedurą wydania decyzji"

NOWY TARG. - Złożyłem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołanie od decyzji Małopolskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego - średniowiecznego układu urbanistycznego miasta Nowy Targ - poinformował radnych Grzegorz Watycha.
Burmistrz dodał, że decyzja konserwatora "została wydana z ewidentnym naruszeniem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego". - Uważam, że dotychczasowa ochrona tego układu poprzez ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest w zupełności wystarczająca. A wpisanie ścisłego centrum Miasta do rejestru zabytków, spowoduje znaczne utrudnienia dla prowadzenia inwestycji przez właścicieli nieruchomości położonych w tym obszarze - dodał.

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie o fakcie wydania w maju br decyzji o wpisaniu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego - średniowiecznego układu urbanistycznego miasta Nowy Targ - poinformował w formie ogłoszenia.

Chodzi o obszar Rynku wraz z przyległymi kwartałami oraz teren, na którym znajduje się kościół pw. Św. Katarzyny wraz z otoczeniem. Granice zabytkowego terenu zamykają się ulicami: Długą, Sokoła, Kościelną, Krasińskiego i Jana Kazimierza.

"Dostrzegamy historyczne walory terenu objętego wpisem, z czego od lat jesteśmy dumni. Dbamy o to dziedzictwo, czego najlepszym przykładem jest rewitalizacja płyty Rynku wykonana dużym kosztem i wysiłkiem w latach 2011-2012, budowa Muzeum Drukarstwa czy uchwalenie planu miejscowego Nowy Targ 22 Centrum z wyznaczonymi strefami ochrony konserwatorskiej i ustalonymi zasadami zabudowy i zagospodarowania terenu. Ale jesteśmy oburzeni procedurą wydania powyższej decyzji, bez zagwarantowania czynnego udziału wszystkim stronom postępowania tj. właścicielom nieruchomości znajdujących się na obszarze objętym wpisem. Każdy właściciel nieruchomości w centrum miasta ma prawo wiedzieć o działaniach podejmowanych przez odpowiednie służby, które mogę mieć wpływ na jego nieruchomość. Ma też zagwarantowane prawo do czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym. Opublikowanie obwieszczenia o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o wpisie do rejestru zabytków jedynie na tablicy ogłoszeń Delegatury WUOZ w Nowym Targu i na stronach BIP Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie w czasie, kiedy w kraju rozpoczynał się trudny okres walki z epidemią jest zdecydowanie niewystarczające. Nic nie usprawiedliwia pośpiechu, z jakim ta decyzja została wydana i to w okresie, kiedy terminy administracyjne z uwagi na epidemię koronawirusa były ustawowo zawieszone" - napisał burmistrz Watycha w wyjaśnianiu.

Treść decyzji konserwatora znajduje się na stronie Urzędu Miasta.

s/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 05.07.2020 09:20