Ostatnie dni remontu Alei Tysiąclecia w Nowym Targu. W czwartek i piątek duże utrudnienia

W czwartek 20 i piątek 21 sierpnia układana będzie ostatnia warstwa nawierzchni na remontowanym odcinku Alei Tysiąclecia w Nowym Targu.
Pierwotnie zakładano, że nawierzchnia układana będzie w porze nocnej, by zminimalizować utrudnienia w ruchu, jeżeli pozwolą na to warunki atmosferyczne. Jak informuje Iwona Mikrut z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, pojawiła się niesprzyjająca takim pracom, deszczowa aura, która spowodowała konieczność korekty planów na ostatnim etapie remontu. Roboty prowadzone będą na całej szerokości jednej jezdni. W tym czasie na drugiej jezdni ruch odbywał się będzie w dwóch kierunkach.

W czwartek 20 sierpnia warstwa ścieralna nawierzchni układana będzie na jezdni prawej (zamknięta), od skrzyżowania z DK47 do przejścia dla pieszy przy kościele NSPJ wraz ze skrzyżowaniami (łącznik z DK47, Kopernika, Krzystyniaka). Ruch dwukierunkowy odbywał się będzie po jezdni lewej. Wloty ulic po stronie prawej będą także zamknięte, a objazdy oznakowane. Prace związane ze zmianą organizacji ruchu rozpoczną się od 7.00, a od 9.00 do 17.00 będą trwały prace bitumiczne.

W piątek 21 sierpnia drogowcy zamkną jezdnię lewą i ruch dwukierunkowy zostanie przełożony na jezdnię prawą. Roboty rozpoczną się od godz. 7.00 i potrwają do godz. 16.00. Obejmą odcinek drogi od skrzyżowanie z DK47 do skrzyżowania z ul. Szaflarską wraz ze skrzyżowaniami z ulicami: Kilińskiego i Krzywą. Tak jak poprzedniego dnia wloty podporządkowanych ulic zostaną zamknięte, tym razem po stronie lewej. Objazdy będą wskazane na oznakowaniu. Prace porządkowe zostaną już wykonane po weekendzie.

Remont nawierzchni na ok. 600 metrowym odcinku DK49 w Nowym Targu rozpoczął się 3 sierpnia i podyktowany był złym stanem technicznym nawierzchni jezdni oraz utratą jej parametrów technicznych. Jego zakres objął: frezowanie warstw bitumicznych, wymianę i regulację włazów kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wpustów ulicznych, następnie układanie nowych warstw nawierzchni wiążącej oraz ścieralnej, a także montaż pętli indukcyjnych sygnalizacji świetlnej.

Źródło: GDDKiA, oprac. r/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 19.08.2020 18:12