Odbudowa mostu byłaby najlepszym sposobem na uczczenie rocznicy

Radni z Łapsz Niżnych chcą, aby rząd w szczególny sposób wraz z mieszkańcami Spisza uczcił 100-lecie powrotu tego regionu do Polski, pomagając im w remoncie mostu w Trybszu. W tej sprawie podjęli oni rezolucje, którą przesłali do premiera i ministra infrastruktury.
W swoim wystąpieniu przypominają, że przeprawa ta łączy Spisz i Podhale jeszcze od lat 20-stych XX w. Jest jedną z dwóch, które łączą Spisz z resztą kraju. Obecnie niezbędna jest budowa nowej przeprawy w Trybszu. Most jest w złym stanie technicznym i obowiązuje na nim zwężenie oraz ograniczenie tonażowe.

Koszt całkowitego przedsięwzięcia obliczono 16,6 mln zł. Roboty mają potrwać dwa lata. Chociaż most znajduje się w ciągu drogi powiatowej również gmina będzie musiała oprócz starostwa wnieść wkład własny, aby w ogóle starać się o środki rządowe w ramach programu modernizacji dróg lokalnych.

Samorządowcy mówią wprost, że w budżecie Łapsz Niżnych nie ma aż takich pieniędzy. „Z uwagi na gwałtowne wezbrania rzeki Białki co roku istnieje realne ryzyko przerwania ciągłości istniejącej sieci dróg w sytuacji braku obecnej przeprawy mostowej. Most zapewnia najkrótszą drogę mieszkańcom Gminy Łapsze Niżne do najważniejszych ośrodków miejskich jak Nowy Targ czy miejscowości turystycznych, które oferują miejsca pracy. Brak przeprawy mostowej w Trybszu przyczyni się do stagnacji potencjału społeczno-gospodarczego gminy i regionu” - napisali w swojej petycji radni z Łapsz Niżnych.

Według nich, inwestycja stanowi zatem priorytet dla gminy, ponieważ jest szansą dla rozwoju całego regionu Spisza i graniczącego z nim regionu Podhala oraz Pienin, stanowiąc istotny łącznik między głównymi ciągami komunikacyjnymi tej części Podtatrza.

Jak się okazuje, ograniczenia tonażu dla pojazdów poruszających się po moście w Trybszu są problemem szczególnie dla lokalnych przedsiębiorców. Bardzo często trzeba bowiem przeładowywać towary na mniejsze pojazdy lub przewozić je drogami alternatywnymi.

- Problemem jest również wjazd autokarów na teren gminy, gdyż ich masa przewyższa znacznie dopuszczoną dla ruchu na przedmiotowym moście. To z kolei ogranicza komunikację oraz rozwój turystyki – przekonują radni.

Radni zwracają uwagę również na ruch turystyczny w rejonie, gdzie zlokalizowana jest przeprawa, czyli Przełom Białki i miejscowość Białka Tatrzańska.

Ostatecznie rezolucja została przyjęta przez radnych jednogłośnie.

Józef Słowik

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 24.11.2020 19:33