Konkurs "Moja Babcia i mój Dziadek"

Białodunajecki Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie "Moja Babcia i mój Dziadek - życzenia z okazji Ich święta". Konkurs on- line – skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Biały Dunajec.
Celem konkursu jest:
- wychowanie dzieci i młodzieży w szacunku do wartości rodzinnych
- kształtowanie silnych więzi rodzinnych
- zwrócenie uwagi na rolę babci i dziadka w wychowaniu dzieci
- nadanie wyjątkowej rangi dla święta babci i dziadka
- promocja aktywności czytelniczej, oraz propagowanie głośnego czytania
- rozbudzenie twórczej inwencji dziecka plastycznej, literackiej , audiowizualnej
- wzmacnianie wiary we własne możliwości

Prace będą oceniane w trzech kategoriach:
RYSUNEK – technika dowolna - foto wykonanej pracy przesłać na maila bdgbp@op.pl
WIERSZ – przesłać na maila – bdgbp@op.pl
FILMIK – nadesłany filmik video z życzeniami (słownymi lub muzycznymi), nie dłuższy niż 1,5 minuty zrealizowany w pionie - przesłać na maila bdgbp@op.pl
PRACE należy nadesłać na adres bdgbp@op.pl do 15.01.2020r. do godziny 24.00

Wyniki konkursu ogłoszone będą 21 stycznia 2021 r. na stronach internetowych www.gbpbialydunajec.pl , www.gokbialydunajce.pl oraz Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zofii Solarzowej w Białym Dunajcu i Gminnego Ośrodka Kultury.

opr.s/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 13.01.2021 20:19