Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski

Dziś odbyło się kolejne, tradycyjne już Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. W spotkaniu online wziął udział wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.
Rozmawiano m.in. o założeniach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej w okresie 2021-2027, okresie przejściowym w PROW 2021-2022 i Krajowym Planie Strategicznym 2023-2027. Obszarom tym poświęcona była prezentacja, którą przedstawił Roman Wcisło, z-ca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

- Przygotowujemy się do nowej perspektywy środków europejskich na lata 2021 – 2027. Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że we wtorek 26 stycznia Województwo Małopolskie będzie konsultować umowę partnerstwa z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Zachęcam Państwa do udziału w tych konsultacjach w sposób elektroniczny - powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

W programie dzisiejszego zdalnego Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski znalazło się również wystąpienie wojewody małopolskiego Łukasza Kmity, poświęcone m.in. aktualnej sytuacji związanej z pandemią. Wybrane aspekty ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach omówił natomiast prawnik Maciej Kiełbus, specjalista w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

opr. s/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 22.01.2021 17:42