Czarny Dunajec chce znowu być miastem. Zdecydują mieszkańcy

Radni zdecydowali o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania Czarnemu Dunajcowi statusu miasta.
Temat został poruszony podczas spotkania rady sołeckiej i radnych z Czarnego Dunajca, którzy uznali, że należy rozpocząć starania o nadaniu gminie nowego statusu. Zastrzeżono, że należy zacząć od przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród mieszkańców całej gminy. Dopiero kiedy ich opinia będzie pozytywna, można rozpocząć całą procedurę.

- Pomysł wynika stąd, że Czarny Dunajec historycznie był miastem. Wiążą się z tym pewne korzyści, nie tylko prestiż i powrót do historycznych korzeni. Są to szanse rozwojowe, stania się centrum lokalnym - mówił na sesji sekretarz Michał Jarończyk. Inne korzyści to np. większe szanse na pozyskanie środków unijnych i rządowych.

Jak zaznaczył sekretarz, mieszkańcy nie będą musieć zmieniać dowodów osobistych. Nie wzrosną podatki od nieruchomości i rolne, rolnicy nadal będą mogli korzystać z dopłat, a nauczyciele nie stracą dodatku wiejskiego. Nie zmieni się wysokość subwencji oświatowej dla gminy. Nie wzrosną opłaty za wodę i śmieci nie wzrosną. Nie zmieni się liczba radnych, jedynie wójt stanie się burmistrzem.

Jeżeli konsultacje będą pozytywne, kolejnym punktem będzie decyzja Rady Gminy w Czarnym Dunajcu. Ostateczną decyzję podejmuje Prezes Rady Ministrów.

Czarny Dunajec uzyskał prawa miejskie w 1925 roku i posiadał je przez kolejnych osiem lat. - W 1933 roku nastąpiła utrata praw miejskich. Różne pogłoski krążyły, że z powodu władz, czy niezadowolenia mieszkańców. Wprowadzona jednak została wówczas ustawa, że miejscowości liczące do 3 tys. mieszkańców straciły wówczas prawa miejskie - wyjaśnił sekretarz.

Obecnie w Czarnym Dunajcu mieszka 2673 mieszkańców.

r/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 04.02.2021 16:00