Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Spytkowice (komunikat)

Wójt Gminy Spytkowice 22 lutego 2021r. podpisał umowę na realizację inwestycji "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020.
Projekt pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Spytkowice – Góra". Kwota wsparcia to 1.617 587 zł

Ponadto Gmina Spytkowice pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Kwota wsparcia to 1. 000 000 zł. Środki zostaną przeznaczone jako udział własny w wydatkach majątkowych przeznaczonych na budowę kanalizacji sanitarnej.


Projekt rozbudowy obejmuje wykonanie 7,6 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączenie 89 nowych budynków. Termin realizacji planowany jest do końca 2021r.

Po zakończeniu inwestycji planuje się rozpoczęcie projektowania kolejnych etapów rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Spytkowice.

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 02.03.2021 10:00