Wójt Czorsztyna do radnych: " Ludzie, co wy tutaj robicie"

Pomysł wykreślenia z porządku obrad ostatniej sesji Rady Gminy Czorsztyn uchwały o zmianie w budżecie na rok 2021 i uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej, doprowadził do ostrego starcia pomiędzy wójtem a radnymi, którzy poparli wniosek.
Wnioskodawczynią była radna z Maniów Czesława Królczyk, która krytycznie oceniała pomysł remontu ul. Żeromskiego w jej sołectwie, wskazując braki w dokumentacji oraz podzielenie tej inwestycji na dwa etapy. - Nie mamy pieniędzy na drugą część - mówiła radna Królczyk. - Przy pierwszym etapie, który jest o wiele krótszy materiały są o wiele droższe, jak w drugim gdzie wyremontowane ma być więcej. Tutaj z kolei koszt jest niższy. Jak to się stało, że zapytanie ofertowe ukazało się wcześniej, zanim radni zdecydowali o przesunięciu środków.

Radna przekonywała wójta, że dokumentacja powinna być przygotowana w sposób przejrzysty, a tak naprawdę - jak mówiła - ulica Żeromskiego była remontowana już jakiś czas temu i nie wymaga ona teraz niezbędnych prac, jak to jest w przypadku innych ulic.

Stanowisko radnej oraz innych radnych wyprowadziły Tadeusza Wacha, wójta Czorsztyna z równowagi. - Ludzie, co wy tutaj robicie - pytał wójt radnych. - Proszę zaprotokołować, że radni z Maniów są przeciwko inwestycjom w ich miejscowości.

- Wszyscy mieszkańcy Maniów, którzy głosowaliście na tego radnego, straciliście swój głos (radnego Janczego - przyp. red.) - grzmiał wójt.

Tadeusz Wach zarzucał kilkakrotnie radnej Królczyk oraz radnym, którzy popierali jej wniosek, brak wiedzy i nieznajomość dokumentacji inwestycyjnej. Niektórym nawet wytknął, że byli za inwestycjami drogowymi tam gdzie mieszkają sami lub ich rodziny.

- Jak robiliśmy ul. Kasprowicza, gdzie mieszka rodzina radnego Janczego, to nie było problemu - przypominał wójt Wach. Według niego, radna chce zabrać pieniądze przeznaczone na remont ul. Żeromskiego na ulicę, przy której mieszka.

Ostatecznie po ostrej wymianie zdań pomiędzy włodarzem Czorsztyna i radnymi 8 głosami za i 5 wstrzymującymi się zdjęto z porządku obrad obie uchwały. Zdaniem wójta, ta decyzja wstrzymała realizację innych inwestycji.

Sama radna przekonywała, że domaga się przesunięcia tych punktów na kolejne sesje, a nie całkowitego ich usunięcia.

Józef Słowik

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 04.05.2021 09:40