Nagroda Kolberga dla mieszkańca Szczawnicy

Andrzej Dziedzina Wiwer ze Szczawnicy znalazł się w gronie laureatów 46. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga.
Mieszkaniec Szczawnicy został uhonorowany nagrodą „Za zasługi dla kultury ludowej” za pisarstwo ludowe.

Andrzej Dziedzina Wiwer to autor utworów literackich gwarą szczawnicką, poezji i prozy, góralskich gawęd i legend, artykułów popularyzujących etnografię górali pienińskich.

Co roku Nagroda im. Oskara Kolberga trafia do artystów tworzących w dziedzinach ludowych sztuk plastycznych i rękodzieła, literatury, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca oraz organizatorów przedsięwzięć artystycznych upowszechniających folklor i sztukę ludową, animatorów, mistrzów, naukowców, badaczy, dokumentalistów, którzy gromadzą i przekazują przyszłym pokoleniom wiedzę o kulturze ludowej. To najstarsze i najważniejsze wyróżnienie w dziedzinie kultury tradycyjnej w Polsce zostało ustanowione w 1974 roku. Jej patronem jest Oskar Kolberg (1814-1890), polski etnograf, folklorysta i kompozytor.

oprac. r/ Narodowe Centrum Kultury

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 13.05.2021 11:09