"Czy interesy miejskiej spółki nie są zagrożone". Radna pyta o członków Rad Nadzorczych

NOWY TARG. Członkowie dwóch rad nadzorczych stali się bohaterami interpelacji Ewy Pawlikowskiej. Radna zainteresowała się osobą Marka Kabacińskiego i Arkadiusza Szymczyka.
W swojej interpelacji napisała, iż "we wrześniu ub. roku burmistrz powołał do Rady Nadzorczej MZWiK w Nowym Targu Marka Kabacińskiego, który jednocześnie od kilku lat zasiada również w Radzie Nadzorczej zakopiańskiej spółki SEWiK".

- Jak wiadomo obie spółki zajmują się zaspokajaniem zbiorowych potrzeb ludności w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Przepisy prawa, a w szczególności Kodeks spółek handlowych stanowią, że zarząd jak i członkowie rady nadzorczej są zobowiązani do niepodejmowania działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki, w której zasiadają. Proszę o udzielenie odpowiedzi, czy Pan Burmistrz miał świadomość, że powołuje do nowotarskiej spółki wodociągowej osobę, która zasiada w radzie nadzorczej innej spółki, również wodociągowej - konkurencyjnej. Jeśli tak, to czym się kierował podejmując taką decyzję. Czy w tej sytuacji nie są zagrożone interesy nowotarskiej spółki wodociągowej aktualnie jak i na przyszłość - docieka radna.

Jej drugie pytanie dotyczy Arkadiusza Szymczyka powołanego w kwietniu ub. roku do Rady Nadzorczej KH Podhale Nowy Targ, jako przedstawiciela Urzędu Miasta.

"Mam pytanie o efekty pracy Arkadiusza Szymczyka w Radzie Nadzorczej. W ilu posiedzeniach brał udział, czy został wpisany jako członek rady nadzorczej do KRS" - zwróciła się do burmistrza Ewa Pawlikowska w formie interpelacji.

Odpowiedzi mają zostać udzielone na piśmie.

s/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 30.05.2021 12:16