Przyszłość Rabki-Zdroju to pompy ciepła. Minister ogłosił w uzdrowisku pilotażowy projekt

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka ogłosił w Rabce-Zdroju rozpoczęcie prac nad pilotażowym projektem instalacji pomp ciepła z wykorzystaniem otworowych wymienników ciepła dla obszarów Krynicy-Zdroju i Rabki-Zdroju.
Prace będą realizowane przez 12 miesięcy, a projekt będzie finansowany w ramach programu „Polska Geotermia Plus” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To projekt, który opiera się na wykorzystaniu gruntowych pomp ciepła do ogrzewania budynków i zasilania ich w ciepłą wodę użytkową. Pilotażowy projekt, to pierwszy etap, który ma pokazać istniejące możliwości. W drugim etapie również w Rabce-Zdroju będzie mogła powstać sieć ciepłownicza zasilana energią z pomp gruntowych.

W wydarzeniu inaugurującym projekt, które miało miejsce w Zakładzie Przyrodoleczniczym Uzdrowiska Rabka SA, wzięli również udział wiceministrowie klimatu i środowiska Piotr Dziadzio oraz Edward Siarka, a także wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski oraz burmistrz Leszek Świder. - Zdajemy sobie sprawę, że innego kierunku, niż ekologiczne ogrzewanie, nie ma. Jednak bez pomocy Państwa nie jesteśmy w stanie w krótkim czasie dokonać potrzebnych zmian. A są one konieczne, bo od uzdrowisk wymaga się więcej. Dlatego dziękuję za to, że Rabka-Zdrój znalazła się w tym programie – podkreślił burmistrz Leszek Świder.

Jak zaznaczył minister Kurtyka, rejony Krynicy Zdroju i Rabki Zdroju są szczególnie cenne ze względu na walory przyrodnicze, krajobrazowe i zdrowotne, a zwłaszcza na wykorzystywane tu wody lecznicze.

- Zależy nam na wsparciu zrównoważonego rozwoju cennych przyrodniczo i gospodarczo rejonów uzdrowiskowych oraz ochronie zdrowia ich mieszkańców. Dlatego poprawa jakości powietrza na tych obszarach jest dla nas priorytetem. Jednym ze sposobów ograniczenia emisji zanieczyszczeń jest właśnie wykorzystanie energii geotermalnej – powiedział.

Główny Geolog Kraju, pełnomocnik rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, wiceminister Piotr Dziadzio zaznaczył, że głównym celem projektu, obok poprawy jakości powietrza, jest zwiększenie wykorzystania płytkiej energii geotermalnej.
- Głównym rezultatem tego pilotażowego projektu będzie rozpoznanie i ocena parametrów energetycznych ośrodka skalnego z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych w zakresie możliwości stosowania technologii grzewczych opartych o gruntowe pompy ciepła oraz wytypowanie najkorzystniejszych potencjalnych lokalizacji dla ich instalacji – wyjaśnił.

- Chcemy opracować założenia i rekomendacje dla realizacji podobnych inwestycji na obszarach szczególnie wrażliwych na presję antropogeniczną, w sposób bezpieczny dla istniejących zasobów wód leczniczych. Docelowo zamierzamy opracować program wykorzystania ciepła Ziemi do celów ogrzewania – dodał.

- Geotermia to w polskich warunkach jedno z najlepszych odnawialnych źródeł energii. Jest ono w pełni ekologiczne, całkowicie bezpieczne, akceptowalne społecznie i nie ingeruje w krajobraz, a to jest szczególna zaleta w ośrodkach o charakterze uzdrowiskowym, takich jak Krynica-Zdrój czy Rabka-Zdrój. W tej chwili NFOŚiGW finansuje kilkanaście dużych projektów geotermalnych, ale potencjał pozyskiwania energii w ten sposób szacujmy na znacznie większy. Przedsięwzięcia prowadzone w Krynicy Zdroju i Rabce-Zdroju pomogą nam ten potencjał identyfikować, po to by w naszej ofercie mogły pojawiać się kolejne programy lub nabory w programach już ogłoszonych „szyte na miarę” potrzeb lokalnych samorządów w zakresie OZE – wyjaśnia Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW.

Głos zabrał również wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka. - Szukamy sposobów, aby wspierać miejsca, takie jak uzdrowiska, które ucierpiały w czasie transformacji systemowej. Naszymi działaniami chcemy nakreślić pewien wzór działań, który wskaże dalszą ścieżkę rozwoju tych miejscowości - powiedział wiceminister.

Źródło: MKiŚ, oprac. r/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 02.06.2021 16:48