Piotr Bąk został powołany do Rady do Spraw Samorządu Terytorialnego

Prezydent Andrzej Duda powołał Radę do Spraw Samorządu Terytorialnego, w ramach prac Narodowej Rady Rozwoju. W jej skład wszedł między innymi starosta tatrzański Piotr Bąk.
Prezydent RP podkreślał, że "powołanie rady jest wyrazem przekonania, że dobrze funkcjonujący samorząd decyduje o jakości życia obywateli, tworzący wspólnoty lokalne i regionalne jak również o nowoczesności państwa. Szczególnie teraz Polska i Polacy potrzebują strategicznego projektowania rozwoju kraju, z uwzględnieniem ich ról i zadań władz z różnych szczebli. Pałac Prezydencki będzie na pewno dobrym miejscem do prowadzenia dialogu i wypracowywania rozwiązań, które będą wsparciem i inspiracją dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Głos ekspertów – praktyków reprezentujących gminy, powiaty i samorządy wojewódzkie wnoszący własną wiedzę i doświadczenie jest w tej dyskusji niezbędny, a jego wartość trudna do przecenienia".

Rada do Spraw Samorządu Terytorialnego w ramach Narodowej Rady Rozwoju została powołana 31 maja. Główne zadania Rady to: przygotowywanie opinii i ekspertyz dla Prezydenta RP, przegląd i analiza rozwiązań prawnych oraz opracowywanie założeń i projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych dotyczących samorządu terytorialnego, wspieranie działań Prezydenta związanych z realizacją inicjatyw prezydenckich dotyczących samorządu terytorialnego oraz edukacja oraz promocja działań i inicjatyw wspierających rozwój samorządu terytorialnego.


Na przewodniczącego Rady Prezydent Duda powołał Jarosława Stawiarskiego, marszałka woj. lubelskiego. W skład Rady powołany został Piotr Bąk, starosta tatrzański. A z Małopolski także: marszałek Witold Kozłowski, Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza i Leszek Skowron, wójt gminy Korzenna.

Na pierwszym posiedzeniu rady - starosta Bąk omówił sytuację samorządu powiatowego w warunkach epidemii covid-19, wnioski wynikające z doświadczeń ostatniego roku oraz przedstawił perspektywy wychodzenia z kryzysu.

Starostwo Powiatowe w Zakopanem, opr.s/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 06.06.2021 13:36