Kościelisko z najlepszym mikroprojektem

W nowopowstałym Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu „MikroLider Pogranicza” w kategorii „Najlepsza inwestycja w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego”.
Organizatorem konkursu był Związek Euroregion „Tatry”. Wzięły w nim udział podmioty realizujące mikroprojekty w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

W ramach konkursu nagrodzono instytucje realizujące działania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego takie jak prace konserwatorskie, renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego. W gronie wyróżnionych znalazły się gmina Poronin, miasto Limanowa, Pieniński Park Narodowy, gmina i Miasto Dobczyce oraz gmina Czarny Dunajec.

Główną nagrodę przyznano gminie Kościelisko za mikroprojekt „Szlakiem obiektów sakralnych pogranicza polsko słowackiego, gmina Kościelisko i Miasto Twardoszyn”. Nagrodzony projekt obejmował odrestaurowanie 23 obiektów małej architektury sakralnej - kapliczek, krzyży przydrożnych i drewnianych dzwonnic. Gmina Kościelisko odnowiła 18 obiektów, natomiast 5 obiektów odrestaurowano w partnerskim mieście Twardoszyn. W ramach mikroprojektu wydano również publikację w języku polskim, słowackim i angielskim oraz mapę na temat obiektów dziedzictwa sakralnego pogranicza, które są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej gminy: https://www.gminakoscielisko.pl/pl/projekty-unijne/projekt-kapliczki

Nagrody laureatom konkursu wręczył przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” Bogusław Waksmundzki oraz dyrektor biura Związku Euroregion „Tatry” Michał Stawarski. Gratulacje laureatom konkursu przekazał Paweł Dziuban - kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Nowym Targu. W wydarzeniu uczestniczyła także Karolina Czechowska, reprezentująca biuro poselskie Andrzeja Guta-Mostowego.

Związek Euroregion "Tatry", oprac. r/

 

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 10.06.2021 19:26