Obwodnica Nowego Targu. GDDKiA informuje na jakim etapie są prace

- Do zaopiniowania przedłożona została ocena wpływu inwestycji na bezpieczeństwo ruchu. Trwają obserwacje przyrodnicze, opracowywane jest studium geologiczno-inżynierskie, dokumentacja geofizyczna i dokumentacja hydrogeologiczna, a także sporządzany jest raport z prezentacji społecznych - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie w sprawie obwodnicy Nowego Targu.
W przypadku tej obwodnicy opracowane zostały trzy warianty przebiegu trasy, uzgodniono analizę i prognozę ruchu oraz wykonano inwentaryzację fotograficzną obszaru, na którym planowana jest nowa droga. Odbyły się już spotkania informacyjne z mieszkańcami oraz przedstawicielami władz samorządowych i sąsiadującego z obwodnicą lotniska.

Umowa na przygotowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i Koncepcję programową została podpisana 15 października 2020 r. z firmą Multiconsult Polska. W sierpniu 2022 r. planowane jest złożenie wniosku o uzyskanie DŚU, natomiast uzyskanie decyzji i tym samym zakończenie tego etapu prac zaplanowano na czerwiec 2023 r.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Nowego Targu jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 49, po zjeździe z drogi krajowej nr 47.Inwestycja ta pozwoli na wyprowadzenie ruchu dalekobieżnego, często turystycznego, na drogę krajową nr 49 w kierunku Białki Tatrzańskiej i granicy ze Słowacją, z ominięciem miasta.

Źródło: GDDKiA, oprac. r/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 15.09.2021 18:00