Ruszył przetarg na budowę mostu w Chyżnem na granicy polsko-słowackiej

Dzisiaj rozpoczął się przetarg na budowę mostu na potoku Jeleśnia, w miejscowości Chyżne, ciągu drogi krajowej nr 7. Przez środek potoku Jeleśnia przebiega granica polsko-słowacka, w związku z tym pozwolenia na jego budowę musiały wydać odpowiednie instytucje w obydwu państwach.
Na mocy międzynarodowej umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o utrzymaniu drogowych granicznych obiektów mostowych i wspólnych odcinków dróg na granicy państwowej, odpowiedzialność za utrzymanie obiektu, w tym budowę nowego, spoczywa na Rzeczpospolitej Polskiej. Jednak koszty budowy będą ponosić po połowie obydwa państwa.

Zainteresowani przetargiem wykonawcy mogą składać oferty do 13 października br.

- Istniejący most graniczny jest w złym stanie technicznym. Zaobserwowano przecieki przez płytę pomostu, ubytki betonu, zarysowania konstrukcji i korozję stali zbrojeniowej. Dostosować trzeba też nośność obiektu do aktualnie obowiązujących norm - wyjaśnia Iwona Mikrut z GDDKiA.

Prace będą obejmować rozbiórkę istniejącego obiektu oraz budowę nowego mostu granicznego przez potok Jeleśnia, między miejscowościami Chyżne (woj. małopolskie) i Trstena (na terytorium Słowacji). Zaplanowano także przebudowę dojazdów do obiektu, które znajdują się w bezpośrednim jego sąsiedztwie, budowę kanalizacji deszczowej wraz urządzeniami podczyszczającymi oraz budowę kanału technologicznego. Aby poprawić bezpieczeństwo zostanie wykonany dodatkowy chodnik oraz bariery ochronne.

opr.s/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 17.09.2021 16:42