Poznaliśmy wyniki konsultacji społecznych. Mieszkańcy chcą, żeby Czarny Dunajec był miastem

Mieszkańcy gminy opowiedzieli się za odzyskaniem praw miejskich przez Czarny Dunajec.
Frekwencja w głosowaniu za pomocą ankiet wyniosła w skali gminy 30,2 %. Na 19153 uprawnionych mieszkańców, udział w głosowaniu wzięło 5788 osób, z czego 5766 oddało głosy ważne.

W samym Czarnym Dunajcu na 3290 uprawnionych udział w konsultacjach wzięło 1276 osób (38,8 %), z czego 733 mieszkańców opowiedziało się za przywróceniem praw miejskich (57,9 %), przeciw było 472 mieszkańców (37,3 %), a 61 wstrzymało się od głosu (4,8 %).

Jeśli chodzi o całą gminę za prawami miejskimi było 3954 mieszkańców (67,8 %), przeciw 1107 (19 %), a wstrzymało się od głosu 773 (13,2 %).oprac. r/ UG Czarny Dunajec

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 06.10.2021 16:40