Przejścia dla pieszych z rządowym dofinansowaniem

NOWY TARG. Przebudowa przejść dla pieszych przy ul. Królowej Jadwigi, na odcinku od skrzyżowania z ul. Krzywą do skrzyżowania z ul. Kilińskiego kosztować ma do 680 tys. zł.
Zadanie to, Miasto zgłosiło do rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych. Ponieważ przedłuża się termin naboru wniosków o dofinansowanie - inwestycja zrealizowana zostanie w przyszłym roku.


Ale pieniądze na to zadanie są. Nowy Targ otrzymał już dofinansowanie rzędu 420 tys. zł. Pod uwagę brane są trzy przejścią w ciągu ul. Królowej Jadwigi - dwa na skrzyżowaniu z ul. Krzywą i jedno między tym skrzyżowaniem, a ul. Kilińskiego i rondem.Wielkość kwot zdziwiła radnego Pawła Liszkę, który podczas posiedzenia Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju zadał pytanie w tej sprawie. W odpowiedzi skarbnik Łukasz Dłubacz wyjaśnił, że zakres możliwego dofinansowania jest znacznie szerszy, obejmuje też przebudowę całej drogi i chodników na odcinku stu metrów od przejść.

s/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 10.10.2021 16:44