Coraz więcej samochodów, potrzeba nowych dróg, czyli wnioski z Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/2021

GDDKiA opublikowała pierwsze podsumowanie Generalnego Pomiaru Ruchu rozpoczętego w 2020 r. i zakończonego w tym roku. "Będą one mogły być wykorzystywane między innymi do podejmowania decyzji o budowie nowych dróg" - podkreśla Generalna Dyrekcja.
Punkty pomiarowe zlokalizowane były m. in. w Skomielnej, Spytkowicach Jabłonce, Chyżnem, Rabie Niżnej, w Klikuszowej na granicy z Nowym Targiem, a w samym mieście przy al. Tysiąclecia na DK 49 i DW 957, w Szaflarach przy granicy z Miastem, przy ul. Orkana, w Białym Dunajcu, na Harendzie, w Poroninie przy. ul. Piłsudskiego i na ul. Nowotarskiej w Zakopanem.

Prezentowane wyniki przedstawiają średniodobowy ruchu roczny, czyli natężenie ruchu drogowego dla typowego dnia roboczego, mierzone w obu kierunkach. Na drogach krajowych jest to blisko 13,6 tys. pojazdów na dobę. Oznacza to wzrost o 21 procent w porównaniu do pomiary wykonanego w 2015 roku.

W województwie małopolskim ruch pojazdów wzrósł o jedną trzecią.


Przypomnijmy, że w marcu ub. roku wystąpiły wprowadzone w marcu ub. roku - okresowe ograniczenia w poruszaniu się ludności związane z pandemią COVID-19 (m. in. zamknięto przejścia graniczne, praca i nauka odbywała się w formie zdalnej, ograniczono wyjazdy turystyczne i rekreacyjne). "Ograniczenia te wymusiły zmiany w harmonogramie pomiarów. Pomiary planowane na marzec i maj 2020 roku zostały przeniesione na marzec i maj 2021 roku. Ponadto, kalendarz pomiaru został uzupełniony o dodatkowy termin pomiarowy w styczniu 2021 roku" - czytamy w wyjaśnieniu.

GPR 2020/21 przeprowadzono na prawie 2 300 odcinkach pomiarowych wyznaczonych na całej sieci dróg krajowych. "Pomiary na drogach krajowych przeprowadzono metodą wideorejestracji lub w sposób automatyczny, co wymusiło na wszystkich uczestnikach pomiaru zupełnie nowe podejście do archiwizacji, weryfikacji i przetwarzania danych. Konieczny był stały nadzór nad realizacją pomiaru, w tym także bezpośrednie kontrole w terenie, realizowane przez GDDKiA oraz firmę opracowującą wyniki pomiaru. Ponadto przyjęta organizacja pomiarów zapewniła uzyskanie wyników, które będą mogły być wykorzystywane między innymi do podejmowania decyzji o budowie nowych dróg, oceny potrzeb modernizacji istniejącej sieci dróg krajowych, zarządzania ruchem, analiz ekonomicznych i środowiskowych oraz analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego" - tłumaczy GDDKiA.


Pomiary dotyczyły podstawowych kategorii pojazdów silnikowych, tkaich jak: motocykle, samochody osobowe, lekkie samochody ciężarowe (dostawcze), samochody ciężarowe bez przyczep, samochody ciężarowe z przyczepami lub naczepami, autobusy i ciągniki rolnicze.

Wyniki GPR 2020/21 dla poszczególnych odcinków pomiarowych, w podziale na kategorie pojazdów są dostępne w formie tabel, zbiorów danych oraz map. Szczegółowe wyniki znajdują się na stronie GDDKiA.

s/ zdj. arch. Podhale24

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 21.11.2021 13:04