"Podhalańska" z czteromilionowym dofinansowaniem na usuwanie barier architektonicznych

NOWY TARG. Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa otrzymała dofinansowanie projektu pod nazwą „PPUZ w Nowym Targu uczelnią bez barier”, w ramach konkursu „Uczelnia dostępna III” ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Budżet projektu, którego inicjatorem jest rektor dr. hab. Robert Wojciech Włodarczyk - opiewa na 4 077 495,14 zł, z czego dofinansowanie to 3 955 170,26 zł.

"Celem projektu jest likwidacja wszelkiego rodzaju barier dla osób z niepełnosprawnościami w dostępie do studiów. Projekt zakłada wprowadzenie odpowiednich zmian organizacyjnych, m.in. w zakresie dostępności architektonicznej oraz podjęcie działań zmierzających do podnoszenia świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności, technologii wspierających, procedur kształcenia oraz wsparcia edukacyjnego" - wyjaśnia uczelnia.

Projekt został przygotowany przez zespół roboczy, powołany przez JM Rektora, w następującym składzie: dr Bianka Godlewska-Dzioboń – przewodnicząca zespołu, dr Marcin Surówka – Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych, mgr Katarzyna Wysocka – pracownik Działu Nauczania, dr Paweł Zamora, mgr Edyta Kita oraz Anna Rozłucka – sekretarz.

Termin realizacji zadania to koniec października 2023 roku.

- Dzięki realizacji tego projektu Uczelnia angażuje się w podnoszenie standardów pracy, studiowania i obsługi osób niepełnosprawnych oraz stara się zapewnić im najwyższy poziom świadczonych usług - podkreśla Anna Gródek, kierownik Centrum Promocji i PR.

opr. s/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 28.11.2021 18:22