Radni chcą, by pomiary jakości powietrza były prowadzone w dotychczasowym miejscu

NOWY TARG. "Nasza interpelacja to wyraz troski o zdrowie Mieszkańców i wiarygodność przekazywanych informacji przez Urząd Miasta" - napisali miejscy radni w piśmie do burmistrza. Apelują, by stacja pomiaru jakości powietrza wróciła w miejsce, gdzie przez ostatnie 5 lat stała, czyli obok Szkoły Podstawowej nr 1.
Radni zastrzegają, że nie chcą "wchodzić w polemikę, która wywiązała się między Urzędem Miasta a GIOŚ". "Wykorzystajmy wspólnie czarny PR powstały w ostatnich tygodniach wokół naszego Miasta w sposób pozytywny, jako bodziec do walki o dalszą poprawę jakości powietrza" - proponują.

W interpelacji czytamy: "W związku z usunięciem z terenu Szkoły Podstawowej nr 1 stacji pomiarowej należącej do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska chcemy zaapelować o podjęcie działań mających na celu kontynuację badań jakości powietrza w tym samym miejscu. Niech będzie to inspiracją dla nas wszystkich do jeszcze intensywniejszych zabiegów na rzecz poprawy jakości powietrza i likwidacji smogu w naszym mieście. Rzetelna i prawdziwa wiedza nt. stanu powietrza w Nowym Targu pozwala na pozyskiwanie środków finansowych do jeszcze skuteczniejszych działań. Proponujemy, by usuniętą stację zastąpić komercyjną (np. Airly) zajmującą zdecydowanie mniej miejsca i nie kolidującą z zamierzeniami dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1. Będzie to oznaczało, że podejmujemy odpowiedzialne decyzje - o co apelują niżej podpisani Radni Miasta Nowy Targ".

Pod pismem podpisała się grupa 10 radnych: Szymon Fatla, Agata Michalska, Katarzyna Wójcik, Krzysztof Sroka, Ewa Garbacz, Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Artur Kret i Bartłomiej Garbacz i Marek Mozdyniewicz.

Przypomnijmy, władze Miasta tłumaczą, iż "zmiana lokalizacji stacji monitoringu nie jest spontaniczną decyzją podjętą przez Urząd Miasta. Do chwili obecnej stacja zlokalizowana była na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Słowackiego 14, ale pojawiła się koncepcja zagospodarowania tego terenu na cele szkoły, dlatego już w roku 2020 dyrekcja wraz z radą rodziców wystąpiły z prośbą do Burmistrza Miasta Nowy Targ o przeniesienie stacji monitoringu jakości powietrza. Nie było naszym celem pozbycie się stacji, a wręcz przeciwnie zabiegaliśmy wcześniej o zainstalowanie jeszcze jednej stacji pomiarowej Państwowego Monitoringu na terenie Nowego Targu."

Pod koniec 2020 r. zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) przychylił się do prośby, a "wybór nowej lokalizacji należał do komisji złożonej z pracowników GIOŚ. Wraz z przedstawicielami GIOŚ pracownicy Urzędu Miasta Nowy Targ przeprowadzili szereg wizji lokalnych w terenie w celu wytypowania najbardziej reprezentatywnego dla obszaru całego miasta nowego miejsca. Ostatecznie GIOŚ zdecydował, że teren przy Hali Sportowej Gorce tj. al. Tysiąclecia 74 w Nowym Targu, spełnia wymagane kryteria".

Miasto proponowało Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska różne lokalizacje dla stacji - m. in. obok Szkoły Podstawowej nr 5, przy zakopiance, na Al. 1000-lecia, czy na Berekach. GIOŚ wskazał aleje Tysiąclecia.

- W nowym miejscu lokalizacji stacji pomiarowej (przy al. Tysiąclecia - przyp. red.) dotychczas nie prowadzono pomiarów jakości powietrza. Ufamy ekspertom z GIOŚ i ich analizie, że nowo wybrane miejsce jest odpowiednim dla prowadzenia pomiarów jakości powietrza. Trzeba również podkreślić, że na terenie miasta Nowy Targ istnieje kilka stałych punktów pomiarowych do badania jakości powietrza, które nie są własnością GIOŚ i nie stanowią Systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, ale również obrazują mniej lub bardziej dokładnie tło rozkładających się zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta - mówi burmistrz Grzegorz Watycha.

Urząd Miasta dodaje, że "wszelkie pytania szczegółowe dotyczące spraw technicznych związane z przeniesieniem stacji należy bezpośrednio kierować do GIOŚ, gdyż stacja ta jest elementem składowym Państwowego Monitoringu Środowiska do badania jakości powietrza i jest ich własnością".

s/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 02.01.2022 14:35