Śpiskie Zwyki

32. Śpiskie Zwyki w tym roku będą miały formułę online, a Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy czeka na nagrania do 30 stycznia br.
„Śpiskie Zwyki” to dwudniowy konkurs, który składa się z konkursów: gawędziarzy, solistów - skrzypków, solistów – śpiewaków, mistrz-uczeń w śpiewie, mistrz - uczeń w grze na skrzypcach, grup śpiewaczych oraz prezentacji zwyczajów i obrzędów kultywowanych na Spiszu przez zespoły regionalne.

Celem spotkań jest kultywowanie oraz popularyzowanie tradycji gawędziarstwa, śpiewu i gry na instrumentach ludowych.

Każda instytucja (szkoła, zespół regionalny) może zgłosić maksymalnie 3 uczestników w każdej kategorii wiekowej. Do konkursu grup śpiewaczych można zgłosić tylko jedną grupę z danej instytucji w każdej kategorii wiekowej. W kategoriach: mistrz-uczeń w śpiewie, mistrz - uczeń w grze na skrzypcach, mistrz może wystąpić maksymalnie z dwoma uczniami.

Warunkiem udziału jest przesłanie lub dostarczenie nagrania, wraz z kartą zgłoszeniową oraz klauzulą dotyczącą praw autorskich na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy w nieprzekraczalnym terminie do 30 stycznia.

s/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 09.01.2022 16:22