Nuty zamiast nutek - nowotarski chór w nowej odsłonie kolędował w Spółdzielczym Domu Kultury (zdjęcia)

NOWY TARG. Działający od siedmiu lat chór „Srebrne nutki” zmienił nazwę na „Srebrne nuty”. 7 grudnia powstało stowarzyszenie o tej właśnie nazwie, a wczoraj chórzystki i chórzyści wystąpili w Spółdzielczym Domu Kultury z pięknym koncertem kolęd.
Założycielką i prezeską działającego najpierw w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku chóru była Kazimiera Luberda, a nauczycielem i dyrygentem - od samego początku - Piotr Burcan, którego specjalnie przedstawiać nie trzeba. Muzyk, Kawaler Orderu Uśmiechu, nauczyciel i wychowawca wraz z żoną Mariolą prowadzi Pracownię Muzyczną „Triolki” w Rabce-Zdroju, działającą obecnie przy Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu. Z jej zespołami i wokalistami osiąga ogólnokrajowe i międzynarodowe sukcesy.

- Pod kierownictwem Piotra Burcana chór osiągał coraz większe umiejętności - początkowo był to śpiew jednogłosowy, wraz z opanowaniem emisji i techniki śpiewu pojawiły się w repertuarze utwory dwu- i trzygłosowe. Rozpoczęły się też publiczne występy z różnych okazji i samodzielnie przez chór przygotowywane uroczystości, członkowie chóru opracowali też śpiewnik, wydany na 10-lecie UTW. Następnie chór pracował pod patronatem różnych organizacji senioralnych, jak Klub Seniora czy Stowarzyszenie „Aktywny Senior” - wspomina Jacek Gajownik - dziś członek zarządu Stowarzyszenia Chór „Srebrne nuty”, działającego nadal pod batutą Burcana. Prezeską zarządu została Maria Szewczyk.

Obecny chór otwarty jest na wszystkich lubiących śpiewać, nie tylko na seniorów. Liczy na razie 25 osób, ale chętnych zaprasza w swoje szeregi. Próby będą odbywać się w każdy czwartek o godz. 15 w Miejskim Centrum Kultury.
Stowarzyszenie nawiązało współpracę z władzami miasta, kierownictwem MCK i SDK, mediami i innymi stowarzyszeniami. Utrzymuje się z grantów i dotacji, liczy na pomoc sponsorów.

Na początek swojej działalności w nowej odsłonie chór wystąpił podczas Wigilii Związku Podhalan na nowotarskim Rynku, potem kolędował na sesji Rady Miasta, a czas świąteczny zakończył wczorajszym pięknym koncertem w SDK i wspólnym śpiewaniem kolęd wraz z publicznością.

Teraz przed “Srebrnymi nutami” czas pracy i przygotowań repertuaru - pod kierownictwem Piotra Burcana - do letnich występów.

p/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 10.01.2022 13:53