Będzie remont drogi w Czorsztynie

Gmina Czorsztyn otrzymała 320 tys. zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Krótkiej w Czorsztynie.
Prace obejmą odcinek od długości ponad 200 metrów, w tym: frezowanie jezdni, rozebranie istniejącej zniszczonej nawierzchni chodników, parkingu oraz poboczy, budowę kanału technologicznego, wymianę zniszczonych krawężników i obrzeży, wymianę zniszczonych elementów kanalizacji deszczowej, uzupełnienie elementów kanalizacji deszczowej, odtworzenie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, wymianę i ujednolicenie nawierzchni poboczy i chodników z kostki betonowej brukowej oraz odtworzenie nawierzchni parkingu z kostki betonowej brukowej.

Gmina ogłosiła przetarg i czeka na jego rozstrzygnięcie. Termin zakończenia prac wyznaczono na koniec listopada.

oprac. r/ UG Czorsztyn

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 17.05.2022 08:49