Piątek, 29 maj 2020, Imieniny: Marii Magdaleny, Teodozji, Maksyma
Szczawnica i okolice
Clouds
12°
Wiatr: 9.36 km/h Wilgotność: 76
Clouds
10°
Wiatr: 9.36 km/h Wilgotność: 76
Clouds
15°
Wiatr: 9.36 km/h Wilgotność: 76
Clouds
17°
Wiatr: 22.32 km/h Wilgotność: 41
Clouds
15°
Wiatr: 9.36 km/h Wilgotność: 76
Clouds
11°
Wiatr: 9.36 km/h Wilgotność: 76
Jakość powietrza
Nowy Targ
Bardzo dobra
Zakopane
Bardzo dobra
Rabka-Zdrój
Dobra
Aktualna sytuacja na Podhalu Koronawirus Ogłoszenia drobne i komunikaty

Tatra Park sp. z o.o. - Zarządzanie nierucmościami/wspólnotami mieszkaniowymi

(numer: K02592)
Nowotarska 24 19
34-500 Zakopane
+48 695 230 230
Godziny otwarcia:
9.00-17.00

Mamy przyjemność zaproponować Państwu prowadzenie zarządzania nieruchomością w oparciu o obowiązujące przepisy prawne zawarte m.in. w "Ustawie o własności lokali", "Ustawie o gospodarce nieruchomościami", "Kodeksie cywilnym", "Prawie budowlanym" i innych.

Otrzymają Państwo pełną i profesjonalną obsługę nieruchomości, która w przyszłości dzięki racjonalnemu wykorzystaniu środków finansowych wpłacanych przez właścicieli lokali, przyczyni się do podniesienia wartości rynkowej nieruchomości, estetyki, utrzymania w należytym stanie technicznym i obniżenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. Zapewniamy pełen zakres usług związanych z zarządzaniem i administrowaniem Państwa nieruchomością, Kierujemy się przy tym zasadą ochrony interesów zleceniodawcy, a więc Wspólnoty Mieszkaniowej.

Szczegółowy zakres naszych usług ustalany jest każdorazowo zgodnie z życzeniami Wspólnoty i spisany zostaje w umowie o zarząd nieruchomością. Gwarantujemy profesjonalne wykonywanie obowiązków zarządcy nieruchomości, w tym racjonalne zarządzanie funduszami w celu minimalizacji kosztów utrzymania oraz fachową obsługę każdego właściciela przy równoczesnym pozostawieniu wszelkich ostatecznych i istotnych decyzji dotyczących nieruchomości wspólnej w rękach jej właścicieli. Deklarujemy ścisłą współpracę z Zarządem Wspólnoty i właścicielami, realizację podjętych uchwał oraz pełną kontrolę właścicieli nad finansami i gospodarką Wspólnoty.

Gwarantujemy należyte, odpowiedzialne wykonywanie powierzonych nam zadań z wykorzystaniem zarówno posiadanej w tym zakresie wiedzy jak i rozległych kontaktów w branży zarządzania nieruchomościami. Zatrudniamy licencjonowanych zarządców nieruchomości, profesjonalna kadrę techniczną i ekonomiczno-finansową.


ZAKRES PRZEDMIOTOWY USŁUG ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ:

W ramach zarządzania wykonujemy w szczególności niżej opisane czynności zwykłego zarządu zapewniające właściwą eksploatację zasobów oraz ich utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz czynności podnoszące wartość rynkową nieruchomości.

Obsługa księgowo-bankowa:

* otwarcie rachunków bankowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej (podstawowego i odrębnego dla funduszu remontowego) i w jej imieniu (zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem) dokonywanie rozliczeń poprzez te rachunki,
* prowadzenie odpowiedniej ewidencji księgowej w oparciu o obowiązujące przepisy oraz sporządzanie i składanie obowiązujących deklaracji,
* przygotowanie i sporządzanie rocznego planu gospodarczego, w tym planu przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej,
* sporządzanie i udostępnianie właścicielom rocznego sprawozdania finansowego,
* rozliczanie wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i pokrycie świadczeń oraz wpłat na fundusz remontowy,
* prowadzenie analizy terminowości wszystkich należnych opłat.

Obsługa techniczna:

* prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nie-ruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
* nadzór i kontrola nad usługami utrzymania w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku, chodnika przed nieruchomością oraz innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów bądź innych postanowień,
* zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości stałych - umowy o dostawę ww. mediów zawierać będzie Wspólnota Mieszkaniowa, w imieniu której na podstawie stosownego pełnomocnictwa występować będzie zarządca,
* zawieranie umów z osobami i firmami świadczącymi usługi na rzecz Wspólno-ty,
* nadzór i kontrola nad usługami w zakresie bieżących napraw i konserwacji oraz usuwania awarii w nieruchomości wspólnej w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom i najemcom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania, dostawy wody i od-prowadzenia ścieków, gazu, domofonów, dźwigów osobowych, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej,
* zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
* zapewnienie usuwania awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej,
* wynajmowanie, zgodnie z uchwałami Wspólnoty, pomieszczeń w nieruchomości wspólnej, o ile na ten cel były przeznaczone,
* opłacanie, z posiadanych przez Wspólnotę środków, ubezpieczeń, podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
* zapewnienie stałego dyżuru telefonicznego zarządcy w celu osobistego kontaktu z właścicielami lokali.

Obsługa administracyjna:

* rzetelne wykonywanie uchwał właścicieli,
* załatwianie wszelkich formalności związanych z rejestracją Wspólnoty w systemie REGON i nadaniem numeru NIP,
* weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
* prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach nie wyodrębnionych,
* prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli i ich udziałów,
* realizacja uchwał wspólnoty dotyczących m.in. regulacji stanów prawnych, sposobów wykorzystywania nieruchomości wspólnej itp.,
* zapewnienie wszechstronnej informacji o działaniach zarządcy,
* pozyskiwanie pożytków dla nieruchomości, o ile zostanie wyrażona taka wola właścicieli w stosownej uchwale Wspólnoty,
* poszukiwanie opłacalnych możliwości i form kredytowania remontów części wspólnych nieruchomości,
* zawieranie stałych umów w zakresie usług konserwacyjnych całodobowych (elektrycznych, sanitarnych, ciepłowniczych itp.),
* weryfikacja zawartych wcześniej umów z dostawcami wody, energii elektrycznej, cieplnej, gazu pod względem zgodności z prawem i ewentualne zawarcie nowych umów,
* wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w celu obniżenia kosztów utrzymania nieruchomości,
* przygotowywanie procedury przetargowej na wykonanie robót remontowych w nieruchomości Wspólnoty.

Obsługa prawna:

* opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów,
* opracowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych Wspólnot (regulami-ny, statut),
* reprezentacja Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami,
* reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji publicznej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
* wykonywanie wszystkich czynności prawnych koniecznych do przejęcia świadczenia usług od dotychczasowego zarządcy - w skład powyższych czynności wchodzi w szczególności sporządzenie protokołu przejęcia nieruchomości, zawierającego charakterystykę nieruchomości i inne niezbędne informacje o nieruchomości oraz ocena stanu kompletności dokumentacji użytkowej,
* zlecanie na podstawie uchwały i na koszt Wspólnoty windykacji opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym i komorniczym.

Informujemy również, iż firma nasza ubezpieczona jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Za wymienione wyżej czynności pobieramy wynagrodzenie zarządcy, którego wysokość oraz szczegółowy zakres usług określamy w umowie o powierzenie zarządu nieruchomością.

Do współpracy zaprasza
TATRA PARK

Ważne by Twój wpis zawsze był aktualny. Jeśli chcesz edytować swoją wizytówkę kliknij i wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą i prześlemy potrzebne dane.

wyślij wiadomość

Podaj sumę cyfr aby wysłać formularz
 
Pod naszym patronatem
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas
Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Zamknij