Sobota, 29 luty 2020, Imieniny:
Czarny Dunajec i okolice
Clouds
Wiatr: 27.72 km/h Wilgotność: 51
Clouds
Wiatr: 27.72 km/h Wilgotność: 51
Clouds
Wiatr: 27.72 km/h Wilgotność: 51
Clouds
Wiatr: 11.16 km/h Wilgotność: 56
Clouds
Wiatr: 27.72 km/h Wilgotność: 51
Clouds
Wiatr: 27.72 km/h Wilgotność: 51
Jakość powietrza
Nowy Targ
Dobra
Zakopane
Dobra
Rabka-Zdrój
Bardzo dobra
09.09.2019, 17:00 | czytano: 460

MEDIACJA w sprawach cywilnych – co to takiego i kiedy warto z niej skorzystać? (art. sonsorowany)

Postępowanie mediacyjne jest alternatywną formą dla tradycyjnego, sądowego sposobu rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych.

Mediacja jest pozasądowym postępowaniem w sprawach, w których możliwe jest zawarcie ugody. Celem mediacji jest wypracowanie stanowiska satysfakcjonującego obydwie strony w drodze czynienia sobie wzajemnych ustępstw. Mediacja może być prowadzona we wszystkich sprawach cywilnych, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody, a więc w sprawach, w których wynik postępowania jest zależny od woli stron. Najczęściej mediacja prowadzona jest w sprawach o zapłatę. W trakcie postępowania mediacyjnego Strony mogą zawrzeć ugodę na mocy której płatność danego zobowiązania (długu) nastąpi nie od razu, ale w dogodnych dla dłużnika w ratach. Mediację prowadzi się często w sprawach o podział majątku wspólnego, zniesienie współwłasności, dział spadku, w sprawach dot. sporów sąsiedzkich oraz w sprawach rodzinnych (o rozwód, separację, ustalenie kontaktów z dzieckiem).

Mediację prowadzi mediator - osoba bezstronna, której działania polegają na zażegnaniu istniejącego konfliktu i towarzyszeniu stronom w ugodowym rozwiązaniu sporu.

Mediację prowadzi się przed wszczęciem postępowania sądowego (na podstawie umowy o mediację) lub w trakcie postępowania sądowego (na mocy postanowienia sądu kierującego strony do mediacji). Mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym. Zgoda na udział w mediacji może być cofnięta na każdym etapie trwania mediacji przez każdą ze stron, o czym mediator powinien poinformować strony.

MEDIACJA PRZED WSZCZĘCIEM POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO
Mediacje przedsądową na podstawie umowy o mediację
prowadzi się przed wszczęciem postępowania sądowego. Strony zwracają się bezpośrednio bądź do mediatora figurującego na liście stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa danego sądu okręgowego bądź też do organizacji pozarządowych, które prowadzą listę mediatorów lub tworzą ośrodki mediacyjne. Informacje o listach mediatorów oraz ośrodkach mediacyjnych przekazywane są do prezesa sądu okręgowego a następnie są publikowane na stronach internetowych sądu. (art. 1832 kpc) lub też stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl).

W trakcie postępowania mediacyjnego mediator prowadzi strony do zwarcia ugody. Ugoda zawarta przed mediatorem wymaga jej zatwierdzenia przez Sąd, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy. Wówczas Strony wraz z ugodą i protokołem z przebiegu mediacji składają do sądu dodatkowy wniosek, w którym wnoszą o zatwierdzenie przez Sąd ugody zawartej przed mediatorem. Wniosek taki nie podlega opłacie sądowej. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd moc prawną, ugody zawartej przed sądem.

MEDIACJA NA PODSTAWIE POSTANOWIENIA SĄDU KIERUJĄCEGO STRONY DO MEDIACJI
W toku procesu, lub w toku trwającego już postępowania nieprocesowego pomiędzy stronami, sąd może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do mediacji.
W tym celu sąd wydaje postanowienie w którym wyznacza osobę mediatora i określa czas przeprowadzenia mediacji. Sąd wyznacza mediatora z listy stałych mediatorów prowadzonej przez prezesa sądu okręgowego, bądź z list mediatorów przekazanych prezesowi sądu okręgowego przez organizacje pozarządowe lub ośrodki mediacyjne. Po przeprowadzeniu mediacji, mediator składa do sądu protokół z przebiegu mediacji i ugodę o ile została zawarta. Ugoda zawarta przed mediatorem wymaga zatwierdzenia jej przez Sąd, a po zatwierdzeniu jej przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. W wyniku zawarcia ugody, postępowanie przed sądem zostaje umorzone.

Marzena Migas - radca prawny i stały mediator sądowy


Jeśli potrzebujesz bezpłatnej porady prawnej lub mediacji – zapraszamy do Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie Powiatu Nowotarskiego:

I. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez Stowarzyszenie Sursum Corda:
1. NOWY TARG (Urząd Gminy), poniedziałek w godz. 12.30-16.30, od wtorku do piątku w godz. 10.00-14.00 (w wybrane dni - możliwość mediacji).
2. SZCZAWNICA (budynek Remizy OSP), wtorek w godz. 7.30 – 11.30, poniedziałek i od środy do piątku w godz. 10.00-14.00.
II. Pozostałe punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:
1. RABA WYŻNA (Urząd Gminy), poniedziałek w godz. 9.00-15.00, środa i piątek w godz. 8.00-15.00
2. RABKA ZDRÓJ (Urząd Miejski), poniedziałek w godz. 13.00-17.00, od wtorku do czwartku w godz. 8.00-12.00, piątek w godz. 10.00-14.00
3. SZAFLARY (Urząd Gminy), poniedziałek w godz. 13.00-17.00, środa w godz. 11.00-15.00
4. MANIOWY (Urząd Gminy), wtorek, czwartek i piątek w godz. 9.00 – 13.00
5. JABŁONKA (Urząd Gminy), poniedziałek i wtorek w godz. 8.00-12.00, czwartek i piątek w godz. 14.00-18.00.
II. Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzone przez Stowarzyszenie Sursum Corda:
1. CZARNY DUNAJEC (budynek Ośrodka Zdrowia), wtorek w godz. 13.00-18.00, od środy do piątku w godz. 10.00-15.00 (w wybrane dni - możliwość mediacji).
2. ŁAPSZE NIŻNE (Urząd Gminy), poniedziałek i środa w godz. 9.00-14.00, wtorek w godz. 12.00-17.00, czwartek w godz. 10.00-15.00 (w wybrane dni - możliwość mediacji).

Harmonogram pracy punktów na terenie Powiatu Nowotarskiego jest również dostępny na stronie Starostwa Powiatowego, tj. www.nowotarski.pl w zakładce „nieodpłatna pomoc prawna” oraz na stronie Stowarzyszenia Sursum Corda: www.pomocprawna.sc.org.pl.

Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Rejestracja na wizyty
Rejestracja na wizyty odbywa się pod numerem telefonu: 18 26 61 300 od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30.

Zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Nowotarski
najnowsze informacje
reklama
kursy walut
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Pod naszym patronatem
Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Zamknij