Karta Dużej Rodziny (art. sponsorowany) - podhale24.pl
Niedziela, 05 lutego
Imieniny: Agaty, Adelajdy, Justyniana
Jabłonka
Snow
-8°
Wiatr: 3.924 km/h Wilgotność: 89 %
Snow
-8°
Wiatr: 3.708 km/h Wilgotność: 90 %
Snow
-7°
Wiatr: 5.148 km/h Wilgotność: 89 %
Clouds
-7°
Wiatr: 4.716 km/h Wilgotność: 98 %
Snow
-5°
Wiatr: 10.08 km/h Wilgotność: 96 %
Snow
-9°
Wiatr: 1.62 km/h Wilgotność: 89 %
Jakość powietrza
32 %
Nowy Targ
4 %
Zakopane
12 %
Rabka-Zdrój
Nowy Targ
Bardzo dobra
PM 10: 16 | 32 %
Zakopane
Bardzo dobra
PM 10: 2 | 4 %
Rabka-Zdrój
Bardzo dobra
PM 10: 6 | 12 %
24.03.2021, 14:40 | czytano: 1913

Karta Dużej Rodziny (art. sponsorowany)

Karta Dużej Rodziny wprowadzona została ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz.U.2020.1348 ) i jest niczym innym jak systemem zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych, czyli takich, które mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – co ważne - bez względu na ich wiek, niezależnie od uzyskanego dochodu.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Zgodnie z w/w ustawą, z Karty Dużej Rodziny rodzice mogą korzystać dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Co istotne, w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, przez cały okres ważności orzeczenia nie ma ograniczeń wiekowych w stosowaniu karty. Dotyczy to także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki.

Karta Dużej Rodziny funkcjonuje zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych firmach. Firmy, które przystąpiły do programu mają prawo posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Co daje nam posiadanie Karty Dużej Rodziny? W związku z tym, iż wiele instytucji publicznych jak i prywatnych przyłączyło się do w/w programu, rodziny które kartę posiadają, mają możliwość tańszego korzystania z oferty różnych podmiotów.

Oferta dostępnych zniżek jest pokaźna, m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej, czy rekreacyjnej. Co ważne, zniżki dostępne są na terenie całej Polski, zarówno w dużych supermarketach, jak i małych lokalnych sklepach. Lista firm przystępujących do programu stale się powiększa. Ze zniżek można korzystać już w ponad 10 tys. instytucji i przedsiębiorstw z całej Polski.

Co mamy zrobić aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny? Karty przyznawane są przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wniosek należy złożyć w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Można też skorzystać z drogi elektronicznej i złożyć go za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl). Aby złożyć wniosek elektronicznie, konieczne jest jednak posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego. W imieniu rodziny, wniosek złożyć może każdy pełnoletni jej członek.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny, dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej – plastikowej oraz elektronicznej – na urządzeniach mobilnych.

Bardzo dobrą inicjatywą, z którą możemy się coraz częściej spotkać jest to, że poszczególne gminy oferują mieszkańcom „swoją”, lokalną Kartę Dużej Rodziny. Karta taka zapewnia im dodatkowe zniżki i preferencje.

Liczba rodzin, firm oraz instytucji przystępujących do programu stale się powiększa. Dzięki systematycznej pomocy w postaci licznych zniżek (np. na zakupy, paliwo, bilety do kina, basen), które oferują podmioty z wielu branż program Karty Dużej Rodziny wpływa na polepszenie życia polskich rodzin.

Czy zatem warto wyrobić sobie Kartę Dużej Rodziny? Biorąc pod uwagę ww. przywileje - oczywiście, że tak!

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2020.1348)


Jeśli potrzebujesz BEZPŁATNEJ porady prawnej lub mediacji – taką pomoc uzyskasz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego. Z nieodpłatnej pomocy skorzystać może każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Aktualnie – w celu  przeciwdziałania  zagrożeniu  związanemu  z COVID-19 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działają wyłącznie za pomocą środków komunikacji na odległość. W przypadku powrotu do trybu stacjonarnej pracy punktów – stosowny komunikat zostanie umieszczony na stronie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

W czasie pracy punktów za pomocą środków komunikacji na odległość – w celu uzyskania pomocy w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy jedynie dokonać wcześniejszej rejestracji – podając imię, nazwisko oraz numer telefonu, na który, o ustalonej podczas rejestracji godzinie, oddzwoni prawnik.

Rejestracji można dokonać:
- samodzielnie - online: poprzez stronę internetową
www.np.ms.gov.pl
- telefonicznie: 18 26 61 300 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30).


Informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (w tym mediacji) na terenie Powiatu Nowotarskiego dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego:
https://www.nowotarski.pl/bip/starostwo_powiatowe/dokumenty/nieodplatna-pomoc-prawna-304.html

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, tel. (18) 26 61 300, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
Stowarzyszenie Sursum Corda, tel. (18) 44 11 994, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00


„Zadanie z zakresu administracji rządowej, 
finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Nowotarski”

Reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Zobacz także
komentarze
reklama
reklama
Pod naszym patronatem
Zobacz wersję mobilną podhale24.pl
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas