Wybory Samorządowe

Ankieta przeznaczona jest dla kandydatów do Rad Powiatów, Miast i Gmin, kandydatów na burmistrzów i wójtów z regionu powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego oraz kandydatów do Sejmiku województwa małopolskiego.

Wypełnienie ankiety jest dobrowolne a jej publikacja na stronach Podhalańskiego Portalu Informacyjnego podhale24.pl bezpłatna. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu ankiety należy ją wydrukować, podpisać i przesłać do nas mailem na adres redakcja@podhale24.pl, faxem na numer 18-266-23-24 lub pocztą na adres: podhale24.pl - Grupa Medio Sp. z o.o., ul. Krzywa 9, 34-400 Nowy Targ.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości jesteśmy do dyspozycji pod telefonem 18 52-11-355.

Dane personalne

Imię
Nazwisko
Rok urodzenia
Stan cywilny
Zdjęcie
Zdjęcie powinno ukazywać sylwetkę kandydata, nie jego plakat wyborczy.

Dane kontaktowe (do wiadomości redakcji)

Telefon
Adres e-mail

Wykształcenia i praca

Wykształcenie
Aktualnie wykonywany zawód
Miejsce zatrudnienia

Polityka

Przynależność do organizacji społecznych i partii politycznych (funkcja)
Dotychczasowa kariera polityczna, samorządowa, biznesowa lub inna:
Komitet wyborczy
Kandyduję do:
Kilka słów o sobie, o programie:
(pole nieobowiazkowe)