J. Szperlak: przepraszam, że w mojej obecności pozwoliłem na manipulowanie prawdą - podhale24.pl
Czwartek, 01 czerwca
Imieniny: Jakuba, Hortensji, Gracjany
Nowy Targ
Clouds
15°
Wiatr: 1.44 km/h Wilgotność: 80 %
Clouds
15°
Wiatr: 2.448 km/h Wilgotność: 62 %
Clouds
15°
Wiatr: 2.808 km/h Wilgotność: 82 %
Clouds
16°
Wiatr: 4.428 km/h Wilgotność: 76 %
Clouds
19°
Wiatr: 2.484 km/h Wilgotność: 82 %
Clouds
17°
Wiatr: 1.404 km/h Wilgotność: 85 %
Jakość powietrza
38 %
Nowy Targ
42 %
Zakopane
44 %
Rabka-Zdrój
Nowy Targ
Bardzo dobra
PM 10: 19 | 38 %
Zakopane
Dobra
PM 10: 21 | 42 %
Rabka-Zdrój
Dobra
PM 10: 22 | 44 %
30.05.2008, 13:55 | czytano: 1811

J. Szperlak: przepraszam, że w mojej obecności pozwoliłem na manipulowanie prawdą

"Na Sesji Rady Powiatu Nowotarskiego rozegrał się dramatyczny, wyimaginowany sąd nad działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu. Pod płaszczem elegancji /.../ ukryta jest głębia nieprawdy, zafałszowania, braku chęci do pokazania prawdy i politykierstwa. A prasa nowotarska milczy"- pisze w liście otwartym Józef Szperlak, Radny Powiatu Nowotarskiego.

Archiwum Józefa Szperlaka
Archiwum Józefa Szperlaka
List Otwarty do Przewodniczącego Rady Powiatu Nowotarskiego, do Zarządu Starostwa i do Wyborców.

Na Sesji Rady Powiatu Nowotarskiego w dniu 27 marca br. rozegrał się dramatyczny, wyimaginowany sąd nad działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu. Pod płaszczem elegancji, którą przejawia Pan Przewodniczący Jan Krzak - prowadzący sesję, ukryta jest głębia nieprawdy, zafałszowania, braku chęci do pokazania prawdy i politykierstwa. A prasa nowotarska milczy, czyżby powiat stosował blokadę informacyjną?

Wszystkie liczby przytaczane przez Radnego Andrzeja Kalatę mają zbyt wielką skalę błędu, wymagają jak najszybszego sprostowania, i to w taki sposób aby pracownicy PUP w Nowym Targu zostali zrehabilitowani, zanim z nieodpowiedzialnej wypowiedzi stanie się komuś określona krzywda.

Skoro Starosta i Zarząd Powiatu, który jest organem prowadzącym PUP podkreśla, że nie będzie przeliczał i bawił się w rachunkowość (nijaka to odpowiedzialność), to radny powiatowy jako odpowiedzialny przedstawiciel Rady Powiatu musi wyliczyć prawidłowe dane i podaję je w załączniku nr 1 do tego listu. Oczywiście czynię to na podstawie Sprawozdania PUP za rok 2007, który wcześniej wszyscy radni otrzymali.

Drogi czytelniku! Proszę przeczytać poniższe cytaty i skonfrontować je z wypowiedziami radnego A. Kalaty i treścią załączników. Będę wdzięczny, jeśli ten list zostanie przekserowany i podany dalej osobom kompetentnym i pracownikom PUP w Nowym Targu.

Przedstawiam cytaty w skrócie (str. 10 do 12 protokołu z 27.03.2008)

Od redakcji: komentarze autora tego listu do sprawozdania z sesji podane są pismem pochyłym, czyli kursywą.

Radny Andrzej Kalata: „Budżet PUP wynosi 24mln zł, bezrobotnych jest w powiecie 5.600. Proszę sobie podzielić (te dwie liczby) wychodzi, że bezrobotni zarabiają 220 tys. zł rocznie".

Komentarz autora: dzielę wedle wskazówek Pana A. Kalaty i mnie wychodzi, kwota 4.285 zł rocznie na jednego bezrobotnego, a przecież Pan Andrzej Kalata to członek Zarządu Starostwa i tenże myli się, podając przeszło 51 razy większą kwotę, niż powinien.

Radny Antoni Rapacz: „popieram członka Zarządu i to w 100%, na szkolenia wydano 5mln zł, a przeszkoleni wyjeżdżają do Irlandii…"
Pani dyrektor Bogusława Pajerska oponuje (lecz Pan Przewodniczący i Zarząd nie reaguje).
Pani Maria Ligęza wyraża odrębne zdanie (jako Wiceprzewodnicząca Rady i broni PUP).
Radny Kazimierz Wolski dokłada: „takich ludzi (czytaj pracowników PUP) nazywam pasożytami, pieniądze, które dajecie bezrobotnym są zmarnowane, trzeba by tych ludzi rozliczyć".
Radny Józef Szperlak (autor listu): istotnie przyznaję, że moja wytrzymałość została poddana najwyższej próbie i powiedziałem: „na tej sali dokonuje się ataku na porządek prawny Rzeczypospolitej, to absolutny wygłup co się tutaj dzieje. Matematykę winni uprawiać ci, co się na niej znają."
Radny A. Kalata: „mówiłem, że jeden bezrobotny kosztuje 26 mln zł, matematyka jest prosta i nieubłagalna, budżet 26 mln, bezrobotnych średnio 6.000, to jest mniej więcej 220 tys. zł, to są najbogatsi ludzie w Powiecie. Ludzie za 2000 zł utrzymują dziewięcioro dzieci, to jest system chory…"

Komentarz: Ponownie dzielę cytowane Kalatowe liczby i nie dowierzam; 26 mln : 6.000 = 4.333 zł rocznie przypada na bezrobotnego, a nie 220.000 zł. Tym razem wynik powiększono 50,77 razy.

Starosta Krzysztof Faber: „Radny Szperlak mówi, że odbywa się tutaj zamach na demokrację, to prosiłbym, żeby to napisał, w którym momencie. Zarząd analizuje na bieżąco sytuację w PUP…."

Komentarz: rzeczywiście widać to, jak ciężko Zarząd nad tą analizą popracował)

Radny J. Szperlak: "... to wstyd, że nie ma kto stanąć w obronie PUP. Kolejny raz słyszę pomyłki w obliczeniach, wnioskuję Panie Przewodniczący zarządzić przerwę, a po przerwie przedstawić nam dokładne wyliczenia."
Starosta K. Faber: "Takie wyliczenia są mało istotne."
Radny Władysław Tylka: "W tym przypadku wkradł się błąd w rachunku i jest on ewidentny…"
Wicestarosta Maciej Jachymiak: „ ...Bezrobocie w Polsce maleje, maleje nie dlatego, że działają urzędy pracy, maleje dlatego, że tacy ludzie jak pan Wolski, szkolą kilkuset czeladników. Ze spadkiem bezrobocia nie mogą rosnąć wydatki na urzędy pracy. Skoro spada poziom bezrobocia nie potrafię zrozumieć dlaczego dzieje się na odwrót. …"

Komentarz: Wicestarosta bez własnych wyliczeń uwierzył matematyce pana radnego A. Kalaty.

Radny Józef Szperlak: (kategorycznym tonem): „Żądam, aby doszło do sprostowania sytuacji, która powstała. Wnioskowałem, aby Zarząd był uprzejmy podać nam prawidłowe dane. W przeciwnym razie wychodzę z tej sesji. Opuszczę tę salę, jeżeli Przewodniczący nie zarządzi głosowania w sprawie przerwy i przedstawienia nam prawidłowych wyliczeń. Widzę, że Zarząd zajmuje się wszystkim, tylko nie tym co trzeba. Pan Jachymiak czuje się specjalistą we wszystkich dziedzinach, i w leśnictwie, i w PUP i w Sporcie i w Kulturze. PUP trzeba będzie zamknąć, jako kolejną instytucję w naszym powiecie.

Komentarz: Przewodniczący winien ten formalny wniosek poddać pod głosowanie, nie uczynił tego naruszając Regulamin Rady Powiatu.

Starosta Krzysztof Faber: „Nie mogę sobie pozwolić, żeby Radny Szperlak opowiadał bzdury na sesji, że chcemy zamknąć PUP. Zarząd nie przeliczał kwot i nie będzie tego robił..."

Radny J. Szperlak opuścił w tym momencie salę obrad Rady Powiatu Nowotarskiego. (godz. 15,37)
Radny A. Kalata (ok. godz. 18.20): "Przepraszam za moją pomyłkę. Myślałem o 22 tys. zł, a powiedziałem 220 tys. Chciałem udowodnić Pani Dyrektor, że wszystkim bezrobotnym którym się należy wypłata świadczeń, a jest ich ok. 1100 uprawnionych. Gdybyśmy im dali średnią krajową to nie mielibyśmy żadnej pracy i jeszcze zostałoby nam drogi."

---------
Autor: zacytowałem ten 4-wierszowy fragment protokołu dosłownie i nic z tego zapisu nie rozumiem, a cyfry nadal wzięte są z sufitu, jakie 22 tys. zł?)

Przewodniczący przedstawił przed sesją 23 strony Protokołu, którego nikt nie podpisał, nawet protokolant, to nie był protokół. Świstki zapisanego papieru. Radni w materiałach projektu protokołu nie otrzymali. Na następnej sesji zgłosiłem poprawki do protokołu - Przewodniczący zawyrokował. Radni winni zgłaszać uwagi do protokołu przed sesją, a nie po jej otwarciu. Regulamin potwierdza taką anormalną sytuację. Uprzejmie więc Pana Przewodniczącego pragnę poinformować, że z braku jakiegokolwiek podpisu okazanych nam przed sesją 23 stron stenogramu - za protokół absolutnie uznać nie można. Pokażcie Panowie w biurach starostwa najpierw wzorową pracę – a dopiero potem stosujcie wymogi regulaminowe.

I mamy owoce – protokół nieocenzurowany zatwierdzono, protokół z 27 marca 2008 zawiera bardzo wiele błędów, których prostować nie wolno - Przewodniczący na to nie pozwala.

Na koniec należy przekazać przeprosiny pod właściwy adres. W Imieniu Zarządu Powiatu ze Starostą Krzysztofem Faberem i w imieniu Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Jana Krzaka jak najgoręcej przepraszam Dyrekcję i Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy za to, że w mojej obecności pozwoliłem na manipulowanie prawdą, wyznacznikiem wielkości człowieka, i jego dumy, i jego prawości i jego charakteru.

Brzydzę się tym, co się stało, bo pomyłki tak wielkie, jakie miały miejsce na sesji Rady Powiatu, nie zdarzają się nawet dzieciom w piaskownicy – a wybrany przez lud radny winien głosić prawdę, a pomyłkę natychmiast prostować.

Radny Józef Szperlak

Poniżej publikujemy załącznik do listu, którym jest nadesłana przez radnego - analiza wydatków Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2007.
Komentarze radnego podane są kursywą.

Ogólnie wydatki PUP wyniosły: 1.760tys +12.668 tys zł = ogółem 14.428.000.

Pan radny A. Kalata mylnie podawał na sesji raz: 24 mln zł, innym razem: 26 mln zł, skąd takie dane brał?)

1. Budżet PUP wynosił 1.760 tys. wykonanie 1.759,5 tys zł
2. Powiat ograniczył w 2007 roku srodki na PUP i zatrudnienie spadło o 11 etatów z 54 na początku roku do 43 na końcu 2007 roku.
3. Średnie zatrudnienie roczne wyniosło 49 etatów.
4. Wynagrodzenia łącznie wyniosło 1.283 tys. zł, składki ZUS 219,6 tys. zł, Fundusz Pracy 30,6 tys. zł i Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych 40,6 tys. zł.
5. Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto wyniosło w PUP 1.283.000: 49 etatów; 12 m-cy =2.182 złote.
6. INNE wydatki: rzeczowe 210 tys., energia 85 tys, remonty 15,5 tys. usługi 9 tys,podatki 12 tys
7. Dodając wszystko budżet wykonany na jednego pracownika to kwota 1.759,5 tys.: 49 etatów = 35.908 zł, lecz w tym budżecie mieści się wszystko jak widać wyżej.

I płace i ZUS-y i zakupy rzeczowe i pozostałe koszty.
Wynagrodzenia średnie wynoszące 2.182 zł są bardzo niskie, gdyż netto będą oscylować wokół 70% tej kwoty i w przybliżeniu wyniosą netto blisko 2.182x70% = to jest ca 1.527 zł netto. Średnia krajowa w sektorze przedsiębiorstw z nagrodami z zysku wynosi obecnie około 3.050 zł miesięcznie. Czyli wynagrodzenia brutto w PUP to 2/3 tego poziomu. A więc są niskie.

II. Powiatowy Fundusz pracy przeznaczony na prowadzenie i organizację polityki dla bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy jest tu organem prowadzącym i nie ma żadnego wpływu na wysokość uzyskanych przychodów i ponoszonych kosztów w sposób bezpośredni. Całe działanie odbywają się w oparciu o przepisy regulujące ściśle postępowanie urzędników PUP

Przychody 13.596.130 zł/2007 rok
Wydatki 12.325.802,99 zł
Analiza wydatków:
1. finansowanie zasiłków dla bezrobotnych:
a) zasiłki czyste 5.556. 000 zł
b) bezp. bezrobotnych emerytalno rentowe 1.770.000 zł
=============================
Łączne koszty obsługi bezrobotnych poprzez zasiłki 7.326.000 zł

Zasiłki te wypłacano 1.924 bezrobotnym uprawnionym czyli na jednego przypada kwota:
7.326.000: 1924 = 3.807 zł na jednego bezrobotnego uprawnionego do zasiłku rocznie
Miesięcznie wynosi to, przy założeniu że każdy bezrobotny otrzymywał zasiłek przez 12 mcy w roku
3.807zł : 12 m-cy =317,25 zł, lecz na pewno były to kwoty przeciętnie wyższe.

Widzimy że kwota 317 zł czy nawet 500 zł miesięcznie to kwota bardzo mierna wobec podawanych przez Radnego A Kalatę – podawał kwoty 220 tys. na osobę rocznie, a potem 22 tys. zł na bezrobotnego - też bardzo błędnie. Czy P. Andrzej nadal chciałby zarabiać te pieniądze???

2. Na szkolenia i aktywizację pozostałych bezrobotnych
a) 6.545 bezrobotnych ogółem;
b) minus 1924 bezrobotnych zasiłkowych
===========================
c) 4.621 bezrobotni podlegający aktywizacji

Wydatki przeznaczone na grupę c) bezrobotnych w liczbie 4.621 osób:to kwota 4.909.617 zł.
Na jednego bezrobotnego podlegającego aktywnemu wsparciu PUP przypadło:
4.909.617:4.621 osób = 1.062 zł rocznie, a więc znowu bardzo nisko, bo miesięczny wydatek średni oscyluje wokół kwoty 1.062 zł :12 = 88,5 zł miesięcznie.

Przeanalizujmy na co te środki wydano:
1. na stypendia stażowe 2.400.000 : 445 stażystów = 5.393 zł na jednego stażystę przeciętnie;
2. Na przeszkolenia zawodowe 283.000:260 osób = 1.088zł na jednego przeszkolonego;
3. Na osoby bezrobotne podejmujące I działalność gospodarczą
1.343.360 zł : 107 osób = 12.555 zł na jedną osobę przekwalifikowaną.
D) na refundację wyposażenia stanowiskowego 292.000 zł i na inne cele resztę kwot .

Reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Zobacz także
komentarze
dodaj komentarz

Komentarze są prywatnymi opiniami czytelników portalu. Podhale24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Podhale24.pl zastrzega sobie prawo do nie publikowania komentarzy, w szczególności zawierających wulgaryzmy, wzywających do zachowań niezgodnych z prawem, obrażających osoby publiczne i prywatne, obrażających inne narodowości, rasy, religie itd. Usuwane mogą być również komentarze nie dotyczące danego tematu, bezpośrednio atakujące interlokutorów, zawierające reklamy lub linki do innych stron www, zawierające dane osobowe, teleadresowe i adresy e-mail oraz zawierające uwagi skierowane do redakcji podhale24.pl (dziękujemy za Państwa opinie i uwagi, ale oczekujemy na nie pod adresem redakcja@podhale24.pl).

reklama
reklama
Pod naszym patronatem
Zobacz wersję mobilną podhale24.pl
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas