RPO oskarża Zakopane o "lekceważenie ofiar przemocy" i przytacza przepis o możliwości rozwiązania Rady Miasta - podhale24.pl
Wtorek, 29 listopada
Imieniny: Błażeja, Saturnina, Fryderyka
Szczawnica
Clouds
-2°
Wiatr: 4.968 km/h Wilgotność: 88 %
Clear
-1°
Wiatr: 4.788 km/h Wilgotność: 89 %
Clear
-1°
Wiatr: 4.5 km/h Wilgotność: 88 %
Clear
-0°
Wiatr: 5.868 km/h Wilgotność: 90 %
Clouds
-3°
Wiatr: 6.336 km/h Wilgotność: 91 %
Clouds
-3°
Wiatr: 4.824 km/h Wilgotność: 88 %
Jakość powietrza
428 %
Nowy Targ
16 %
Zakopane
68 %
Rabka-Zdrój
Nowy Targ
Bardzo zła
PM 10: 214 | 428 %
Zakopane
Bardzo dobra
PM 10: 8 | 16 %
Rabka-Zdrój
Dobra
PM 10: 34 | 68 %
Koronawirus
1
Zakażonych
0
Zgonów
Powiat
Nowotarski
Powiat
Tatrzański
Zakażonych
1
0
Zgonów
0
0
Na kwarantannie
0
0
Wykonanych testów
8
4
31.10.2019, 11:45 | czytano: 2964

RPO oskarża Zakopane o "lekceważenie ofiar przemocy" i przytacza przepis o możliwości rozwiązania Rady Miasta

Zakopane jako jedyna gmina w Polsce nie uchwaliła programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. "Narusza to ustawę o przeciwdziałaniu tej przemocy, Konstytucję i normy prawa międzynarodowego. Świadczy też o lekceważeniu ofiar" - twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich, który wysłał pismo do wojewody małopolskiego z pytaniem " jakie działania podjął, bądź je planuje, aby wyegzekwować od gminy jej obowiązek".

13 marca 2019 r. radni Zakopanego po raz dziesiąty odmówili podjęcia uchwały o uchwaleniu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Zakopane na lata 2019-2020.

Zakopane jest jedyną gminą w Polsce, która nie wdrożyła ustawy, która przewiduje m.in. obowiązek uchwalenia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez radę gminy oraz powołanie zespołu interdyscyplinarnego w tej sprawie. Sprawą tą RPO razem z resortem rodziny zajmuje się od 2015 r.

W opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej cała sytuacja "może być nawet powodem rozwiązania rady i odwołania wójta lub zawieszenia tych organów gminy i ustanowienia zarządu komisarycznego".

Jak pisze Rzecznik Praw Obywatelskich w komunikacie: "takie zaniechanie narusza przepisy ustawy, Konstytucji oraz normy prawa międzynarodowego, m.in. Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Konwencji o eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet oraz Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. konwencji stambulskiej)."

- Za nieakceptowalną uznaję sytuację, w której Zakopane w dalszym ciągu pozostaje gminą, w której osoby pokrzywdzone przemocą są pozbawione kompleksowego wsparcia - mówi Adam Bodnar. Jego sprzeciw budzi, że sytuacja ta pozostaje bez zmian, mimo że realizacja przez gminę zadań ustawy jest obligatoryjna.

- Moje stanowisko wydaje się również podzielać Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które w odpowiedzi na moje wystąpienie pismem z 11 września br. poinformowało mnie, że wieloletnie nierealizowanie przez miasto Zakopane zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie resort uznaje za podstawę do wszczęcia wobec Rady Miasta Zakopanego działań w trybie art. 96 lub 97 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – napisał Rzecznik w piśmie do wojewody małopolskiego Piotra Ćwika.

"Zwracam się do Pana Wojewody o przedstawienie o przedstawienie informacji dotyczącej podjętych lub planowanych działań wobec Rady Miasta Zakopane w celu wyegzekwowania obowiązku wynikającego z art. 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także zaniechania przez Radę Miasta Zakopane naruszania przepisów Konstytucji i wiążących Polskę umów międzynarodowych" - czytamy w piśmie RPO do wojewody.

--
Art. 96. ustawy o samorządzie gminnym głosi: „1. W razie powtarzającego się naruszenia przez radę gminy Konstytucji lub ustaw, Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może w drodze uchwały rozwiązać radę gminy. W przypadku rozwiązania rady gminy Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, która do czasu wyboru rady gminy pełni jej funkcję. 2. Jeżeli powtarzającego się naruszenia Konstytucji lub ustaw dopuszcza się wójt, wojewoda wzywa wójta do zaprzestania naruszeń, a jeżeli wezwanie to nie odnosi skutku – występuje z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o odwołanie wójta. W przypadku odwołania wójta Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, która do czasu wyboru wójta pełni jego funkcję”.

Art. 97 stanowi zaś: ”1. W razie nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy gminy, Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, może zawiesić organy gminy i ustanowić zarząd komisaryczny na okres do dwóch lat, nie dłużej jednak niż do wyboru rady oraz wójta na kolejną kadencję. 2. Ustanowienie zarządu komisarycznego może nastąpić po uprzednim przedstawieniu zarzutów organom gminy i wezwaniu ich do niezwłocznego przedłożenia programu poprawy sytuacji gminy. 3. Komisarza rządowego powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody, zgłoszony za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej. 4. Komisarz rządowy przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji organów gminy z dniem powołania”.

opr. s/
Reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Zobacz także
komentarze
pol16:26, 5 listopada 2019
Rzecznik niech się nie martwi o Zakopane.Każda góralka poradzi sobie z chłopem,niech się warszawka nie wtrąca.Górale mają swoje prawa i nikt nie będzie ich uczył.Powinno być tak jak w Ameryce,każdy stan ma swoje stanowe prawo i rząd go nie zmusi aby go tego prawa pozbawić.I tak mamy prawo ogólne ,którego mają wszyscy przestrzegać,a takie prawo lokalne niech będzie dla danego regionu.
@ JJ09:25, 2 listopada 2019
Zastanawiam się po co was brać w obronę. Skoro macie swoje standardy i mądrości z pod strzechy typu: Jak się baby nie bije to jej wątroba gnije. Albo. Stasek dobrze dzieci wychowuje ,bije ,nie ciaćko sie z nimi.itd. Ja to bym słowa w waszej obronie nie napisał.
JJ13:08, 1 listopada 2019
do "k". Pstrokaty to masz umysł.
Realizm stosowany23:04, 31 października 2019
Ten rzecznik praw obywatelskich jakoś tak kojarzy mi się z pewna partią, też obywatelska w nazwie. Nigdy się zresztą nie odżegnał od owej obywatelskości. Znaczy czyim rzecznikiem jest?
Obserwator20:38, 31 października 2019
W Zakopanem nie ma przemocy w domu tylko mała sarpacka od czasu do czasu, hej!
antyPO12:34, 31 października 2019
Rzecznik karci tych, którzy nie przynależą do jego bandy POsłusznych.
Nie wiem co daje taka uchwała, skoro i tak w razie przemocy w rodzinie zawsze interweniuje policja nie kto inny a w następnej kolejności sąd, który ma obowiązek stać na straży osób których dotyka taka przemoc. Ta jego niby działalność ma jedynie na celu dyskredytować władze, które są mu nie PO drodze.
k12:03, 31 października 2019
Niech no teraz góralki ubiorą pstrokate kiecki i staną w obronie Rady Miasta Zakopane. A jak! Strasznie już jest . Jak rozum śpi ,budzą się radni miejscy i oczy całego kraju są zwrócone na nich. Inna sprawa że z podziwem to nie ma wiele wspólnego ale za to zaistnieli w krainie mrocznego absurdu potocznie zwanego głupotą.
dodaj komentarz

Komentarze są prywatnymi opiniami czytelników portalu. Podhale24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Podhale24.pl zastrzega sobie prawo do nie publikowania komentarzy, w szczególności zawierających wulgaryzmy, wzywających do zachowań niezgodnych z prawem, obrażających osoby publiczne i prywatne, obrażających inne narodowości, rasy, religie itd. Usuwane mogą być również komentarze nie dotyczące danego tematu, bezpośrednio atakujące interlokutorów, zawierające reklamy lub linki do innych stron www, zawierające dane osobowe, teleadresowe i adresy e-mail oraz zawierające uwagi skierowane do redakcji podhale24.pl (dziękujemy za Państwa opinie i uwagi, ale oczekujemy na nie pod adresem redakcja@podhale24.pl).

reklama
reklama
Pod naszym patronatem
Zobacz wersję mobilną podhale24.pl
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas