Rozkopy na Krzywej. Radny mówi o zaniedbaniach. Burmistrz protestuje - podhale24.pl
Wtorek, 16 lipca
Imieniny: Mariki, Benity, Dzierżysława
Zakopane
Clouds
27°
Wiatr: 10.548 km/h Wilgotność: 66 %
Clouds
22°
Wiatr: 12.708 km/h Wilgotność: 66 %
Clouds
28°
Wiatr: 10.116 km/h Wilgotność: 63 %
Clouds
22°
Wiatr: 6.516 km/h Wilgotność: 67 %
Clouds
29°
Wiatr: 8.676 km/h Wilgotność: 59 %
Clouds
26°
Wiatr: 10.764 km/h Wilgotność: 54 %
Jakość powietrza
82 %
Nowy Targ
48 %
Zakopane
44 %
Rabka-Zdrój
Nowy Targ
Dobra
PM 10: 41 | 82 %
Zakopane
Dobra
PM 10: 24 | 48 %
Rabka-Zdrój
Dobra
PM 10: 22 | 44 %
25.09.2020, 18:25 | czytano: 6295

Rozkopy na Krzywej. Radny mówi o zaniedbaniach. Burmistrz protestuje

NOWY TARG. Prowadzone rok po roku i na dodatek na raty prace przy rozbudowie sieci gazowej i ciepłowniczej w ciągu ulicy Krzywej były tematem interpelacji Szymona Fatli. Burmistrz zapewnia, że zarówno UM, jak i MPEC dołożyły wszelkich starań, by zminimalizować koszty prac, a zarzut o zaniedbaniach jest krzywdzące.

arch. Podhale24
arch. Podhale24
Przypomnijmy, po ubiegłorocznych pracach polegających na układaniu sieci ciepłowniczej do Miejskiej Hali Lodowej, w czerwcu tego roku - ulica Krzywa znów została rozkopana, bowiem wykonywano kolejne przyłącza mieszkańców do sieci. Po kilku tygodniach znów rozkopano ulice, bowiem konieczne było przesuniecie gazociągu - w niektórych miejscach o kilkadziesiąt centymetrów. O konieczności przebudowy gazociągu było wiadomo niemal od początku rozpoczęcia prac, gdy okazało się, że mapy są mocno niedokładne. W efekcie przez całe lato deptak był rozorany.

Sygnalizując problem związany z prowadzonymi rozkopami, radny Fatla zadał trzy pytania: jakie i przez kogo były wykonywane prace w ciągu ulicy Krzywej, z czyjej winy powstały zaniedbania powodujące konieczność rozkopania ulicy Krzywej zaledwie rok po po przednich pracach oraz kto poniesie koszty wykonywanych prac.

Oto pełna treść odpowiedzi z Urzędu Miasta:

"W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 07.09.2020 r. w sprawie sieci gazowej i ciepłowniczej w ciągu ul. Krzywej, po zasięgnięciu informacji w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o., uprzejmie informuję i wyjaśniam:

Ad. 1: Prace w ciągu ul. Krzywej, zarówno w roku 2019 jak również w roku bieżącym były i będą wykonywane na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. (MPEC), w ramach przyznanej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dotacji na rozbudowę sieci ciepłowniczej. Wykonawca prac z ramienia MPEC każdorazowo wyłaniany jest zgodnie z regulaminem zamówień publicznych, regulaminów wewnętrznych i zatwierdzonych przez NFOŚiGW procedur, gwarantujący zachowanie konkurencyjności w postępowaniach. Całość prac związana jest bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem ciepłociągu w ulicy Krzywej, jak również podłączeniem zainteresowanych mieszkańców Miasta Nowy Targ do sieci ciepłowniczej. MPEC jako koncesjonowany podmiot zajmujący się przesyłem ciepła nie ma wpływu na termin składania wniosków o przyłączenie poszczególnych obiektów do sieci ciepłowniczej, a w momencie złożenia przez zainteresowaną stronę takiego wniosku musi wydać warunki umożliwiające przyłączenie. Jedynym warunkiem, kiedy przedsiębiorstwo jest zwolnione z tego obowiązku jest brak możliwości technicznych lub ekonomicznych wykonania przyłącza co wynika bezpośrednio z Prawa Energetycznego. Przed rozpoczęciem inwestycji odbywały się cykliczne spotkania z zainteresowanymi mieszkańcami, które pozwoliły przybliżyć i zebrać część obiektów, które w ramach prac inwestycyjnych rozpoczętych w 2019 roku zostały przyłączone.

Ad. 2: Formułowanie zarzutów o zaniedbaniach bez rozpoznania całości sprawy jest krzywdzące i stawia Miejską Spółkę w złym świetle. Podczas realizacji inwestycji nie doszło do żadnych zaniedbań. Ze względu na dużą ilość infrastruktury umieszczonej w obrębie ulicy Krzywej ułożenie ciepłociągów wymagało zgody zarządców infrastruktury istniejącej, w tym również Polskiej Spółki Gazowniczej Sp. z o.o. (PSG). W dniu 15.05.2019 roku PSG, w ramach uzgadniania dokumentacji nowych sieci ciepłowniczych wydała warunki techniczne przebudowy istniejących gazociągów średniego ciśnienia na ul. Krzywej. Zgodnie z nimi nie dopuszczono do żadnych pozanormatywnych zbliżeń sieci ciepłowniczej do sieci gazowej. Po przeanalizowaniu wszystkich koniecznych do przebudowy odcinków, rozpoczęto rozmowy z PSG które miały na celu minimalizację koniecznych przekładek. Rozmowy były prowadzone również w siedzibie PSG w Krakowie z Dyrekcją Spółki. Ze względu na skomplikowany charakter sprawy porozumienie w sprawie zakresu koniecznego do przełożenia gazociągu zostało osiągnięte dopiero w roku 2020. Wpływ na przesunięcie terminu porozumienia miał rozpoczynający się sezon grzewczy 2019/2020 podczas którego niemożliwe byłoby dokonanie prac opisanych w w/w warunkach, bez szkody dla mieszkańców. Wykonywanie przekładek wiąże się z czasowym wstrzymaniem dostaw gazu dla mieszkańców miasta korzystających z tego nośnika energii. Jednocześnie należy zaznaczyć iż prace związane z układaniem nowej sieci ciepłowniczej oraz przebiegiem sieci gazowej, na przeważającym odcinku nie mogły być prowadzone w jednym wykopie ze względu na konieczną wymaganą przepisami odległość. Aby prace te przeprowadzić w jednym czasie konieczne byłoby wykonanie bardzo szerokiego wykopu co spowodowałoby paraliż ulicy Krzywej oraz zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przemieszczających się tą ruchliwą ulicą. Dodatkowo w roku 2020 wpłynęły do Spółki kolejne wnioski od zainteresowanych mieszkańców o przyłączenie obiektów do sieci ciepłowniczej i w konsekwencji w 5 punktach rozkopana została ulica od magistrali do obiektów

Niezasadnym jest zatem pisanie o jakichkolwiek zaniedbaniach, gdyż zarówno UM Nowy Targ, MPEC Nowy Targ oraz firmy działające na zlecenie MPEC Nowy Targ dołożyły wszelkich starań aby z jednej strony zminimalizować koszty realizowanych prac, a z drugiej zapewnić bezpieczeństwo przechodniom na ulicy Krzywej umożliwiając realizację zobowiązań MPEC wobec mieszkańców w zakresie dostaw ciepła.


Ad. 3: Realizacja inwestycji związana jest z otrzymaną dotacją, o której mowa w punkcie 1, a koszty związane z inwestycjami każdorazowo podlegają ocenie instytucji współfinansującej. Wszystkie opisane prace są wykonywane w oparciu o umowy pomiędzy zlecającym MPEC Nowy Targ, a Wykonawcami w ramach realizacji inwestycji w ulicy Krzywej i Mickiewicza w formule zaprojektuj i wybuduj.

s/
Reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
komentarze
0
Wektor10:24, 29 września 2020
"NASZE" MIASTO, już niedługo WASZE.
0
haha17:43, 26 września 2020
Grzegorz tak się rozpędził w inwestycjach i tak chce żeby mieszkańcy widzieli że coś robi, że dwa razy kopie w tym samym miejscu. Za rok znowu przekopie bo trzeba będzie wykonać remoncik fuszerek. I tak od 6 lat. Stać nas?
0
tester14:26, 26 września 2020
Hahahahha, Watycha to "miszcz" słowotoku. Bez trybu, bez powodu i bez sensu. Zamiast tych pustych słów jako mieszkaniec wolałbym zobaczyć choć jedno zadanie wykonane w terminie, bez poprawek, w ramach określonego wcześniej budżetu. Rozumiem przy tym sposobie zarządzania, że spółka utopiła większość pieniędzy przeznaczonych na modernizację i rozwój systemu ciepłowniczego w mieście, ale przecież rada nadzorcza to ci sami ludzie, od których zależy polityka miasta więc trudno o wyciągnięcie konsekwencji z nadużyć kolesi. Ludzie królika mogą więcej. Mogą nawet wszystko, bo póżniej w odpowiedzi na słowa uzasadnionej krytyki radnego sam Watycha nazwie oczywistą oczywistość, jak to czarne nie było czarne tylko białe, a ten projekt z góry przewidywał trudności w jego realizacji i co nam pan zrobisz jak nie mamy pańskiego płaszcza. Żałosny spektakl jeszcze żałośniejszych udawaczy. Najważniejsze, że kasa leci bez oporu, bo przecież to wszystko im się należy! O władzo, władzo - opamiętaj się!
0
ski10:30, 26 września 2020
do żarówka dokładnie tak
0
żarówka08:40, 26 września 2020
Proces planowania Watychy, to specyficzna umiejętność urzędniczego ogłupiania i stopniowego wyłączania myślenia mieszkańców.

I wygląda to tak:
1. wpierw trzeba rzucić hasło by zrobić wrażenie, że przecież bardzo ciężko pracujemy
2. następnie w ramach występów kabaretowych na sesji należy wytłumaczyć oderwanym od rzeczywistości radnym, że właśnie robimy krok milowy w rozwoju miasta
3. póżniej przy pomocy błyskotliwych filmików kablówki ogłosić sukces dziejowy bo właśnie udało się zalać asfaltem kilka dziur po zeszłorocznych dziurach w drodze, albo powiesić jakieś lustro, zapalić lampę, pomalować pasy dla pieszych, albo wywalić bunkier pychy na miejskiej pustyni kultury za kwotę zrywającą beretki mieszkańcom potrafiącym odróżnić niegospodarność od efektywności inwestycji
4. potem przygotować plan naprawczy i zasłaniać się obiektywnymi przeszkodami w trudnościach realizacyjnych a to pandemia, a to ograniczenia samorządów przez zmieniające się prawo, a to może błędy poprzedników, a to jakiś radny, który wciąż pyta o to samo i nie może uzyskać odpowiedzi
5. i wreszcie pokazać, że właśnie w wyniku błędów innych, najlepiej kosmitów z galaktyki Mitomus musimy rozpocząć ten sam proces od nowa, ale z lepszym uzasadnieniem własnego partactwa i absolutnego braku kompetencji

Podoba się? Nie! A to szkoda, bo głównym bohaterom tej farsy już tak.
Oni świetnie się bawią w zarządzanie miastem. Szkoda tylko, że miastem w głębokiej recesji i opisanym powyżej mentalnym chaosie.
No i jest klawo jak cholera!
0
cyngiel23:26, 25 września 2020
Rozkopy na Krzywej to najlepszy przykład braku wizji i niekonsekwencji Watychy. Zapłacimy my i nasze dzieci. Wszystko prowadzi do uzależnienia miasta od Geotermii - spółki na którą miasto nie ma żadnego wpływu. Będą podnosić ceny tak że pożałujemy. Wtedy już Watychy nie będzie bo będzie wice Geotermii. Czy się mylę?
0
Tudum23:11, 25 września 2020
Watycha jest urzednikiem w zarękawkach. Siedzi i podpisuje. Zupełnie nie wie co się dzieje na mieście. Zastępcy mają wyrąbane żyją od wypłaty do wypłaty. Jednostek nie kontroluje. Ostatnio widziałem kosiarzy trawy z ZGZIR jak trzy godziny siedzieli na ławce.
0
z tąd22:38, 25 września 2020
Może tak górą rury puścić? Na nich chodniki? Ale by była atrakcja.Słowacja(Waksmund) by się umyła z kładkami nad szczytami drzew.
0
Jan Tek21:57, 25 września 2020
MPEC to są kłamcy i tyle w temacie. Pracownicy przed wyborami burmistrza roznosili deklaracje i zapewniali że przyłącz będzie szybko. W zeszłym roku na wiosnę zapewniali mnie, że jak się uda to w tym roku zrobią przyłącz, bo są na to środki. Później we wrześniu okazało się, że dopiero składają dokumenty na dotację. W tym roku wyszło, że nawet na to co już niby pieniądze mieli to jednak nie mają i przez najbliższe lata mieć nie będą. To dla kogo ta spółka działa? Dla urzędów? Sama dla siebie? Na na pewno nie dla nas, mieszkańców!
0
xxx20:47, 25 września 2020
A co z ul Długą. Niedawno była przebudowa to mogli położyć rury do ogrzewania. Nie ułożyli nawet sieci telefonicznej co jest skandaliczne.
Teraz mówią że nie mogą bo ulica i chodnik obejmuje gwarancja....
0
ewa20:11, 25 września 2020
A kto formalnie zajmuje się tymi sprawami?, czy czasem nie Wydział Drogownictwa? Tam naczelnikiem jest facet, któremu delikatnie mówiąc nie za bardzo szło w powiecie.Dobrze że się go stamtąd pozbyli.
0
Anty Bolek19:05, 25 września 2020
Druga Czajka - koledzy PO fachu.
0
Robert19:02, 25 września 2020
Powinien być wyznaczony ostateczny termin na złożenie wniosku do dołączenie do sieci ciepłowniczej a nie, że co roku ktoś chce dołączyć.
Co do Fatli to pewnie gdyby rządził to wszystko by zlikwidował jak straż miejską.
0
Wojtek18:37, 25 września 2020
Panie Watycha jest pan nieudacznikiem. To, że dołożył pan i panu podobni wszelkich starań zupełnie nas nie satysfakcjonuje. Dwa lata rozkopanego centrum? Ludzie w tym czasie potrafią zrobić wielkie rzeczy a w Nowym Targu - prostą linię ciepłowniczą grzebią drugi rok, paraliżując centrum.
Niestety /.../ a teraz jeszcze śmią krytykować jednego z nielicznych myślących radnych, że ma czelność zadawać pytania i wątpić w ich /.../ dokładanie wszelkich starań. Biada!
dodaj komentarz

Komentarze są prywatnymi opiniami czytelników portalu. Podhale24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Podhale24.pl zastrzega sobie prawo do nie publikowania komentarzy, w szczególności zawierających wulgaryzmy, wzywających do zachowań niezgodnych z prawem, obrażających osoby publiczne i prywatne, obrażających inne narodowości, rasy, religie itd. Usuwane mogą być również komentarze nie dotyczące danego tematu, bezpośrednio atakujące interlokutorów, zawierające reklamy lub linki do innych stron www, zawierające dane osobowe, teleadresowe i adresy e-mail oraz zawierające uwagi skierowane do redakcji podhale24.pl (dziękujemy za Państwa opinie i uwagi, ale oczekujemy na nie pod adresem redakcja@podhale24.pl).

reklama
reklama
Pod naszym patronatem
Zobacz wersję mobilną podhale24.pl
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas