Wójt wręczył medale św. Łukasza - podhale24.pl
Sobota, 13 lipca
Imieniny: Irwina, Margarety, Sary
Czarny Dunajec
Clouds
21°
Wiatr: 4.968 km/h Wilgotność: 89 %
Clouds
22°
Wiatr: 6.264 km/h Wilgotność: 85 %
Clouds
26°
Wiatr: 3.996 km/h Wilgotność: 88 %
Rain
23°
Wiatr: 5.688 km/h Wilgotność: 89 %
Clouds
26°
Wiatr: 7.02 km/h Wilgotność: 89 %
Clouds
24°
Wiatr: 3.06 km/h Wilgotność: 89 %
Jakość powietrza
16 %
Nowy Targ
36 %
Zakopane
14 %
Rabka-Zdrój
Nowy Targ
Bardzo dobra
PM 10: 8 | 16 %
Zakopane
Bardzo dobra
PM 10: 18 | 36 %
Rabka-Zdrój
Bardzo dobra
PM 10: 7 | 14 %
07.06.2022, 10:46 | czytano: 4134

Wójt wręczył medale św. Łukasza

Profesor Tadeusz Trajdos i redaktor Ryszard Remiszewski otrzymali od wójta gminy Lipnica Wielka Mateusza Lichosyta Medale Św. Łukasza - Zasłużony dla Wielkolipnickiej Gminy.

Fot. Monika Świdroń / UG Lipnica Wielka
Fot. Monika Świdroń / UG Lipnica Wielka
Uroczystość wręczenia medali miała miejsce w czasie promocji książki „Orawskie zamyślenie” w Lipnicy Wielkiej.

Laudacje odczytał sekretarz Gminy Jan Kuliga. Wyróżnieni tym najwyższym gminnym odznaczeniem niezwykle ciepło i emocjonalnie wspominali o swoich związkach z Lipnicą, o pracy redakcyjnej, naukowej, społecznej nie tylko dla lipnickiej gminy, ale całej Orawy.

Laudacja na cześć profesora Tadeusza Mikołaja Trajdosa

Tadeusz Mikołaj Trajdos – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Instytutu Historii PAN, historyk i historyk sztuki, ze specjalizacjami: historia Kościoła, historia kultury, mediewistyka. Związany naukowo w wieloma uczelniami: WSP w Siedlcach, Akademią Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie UKSW), UW w Warszawie, MWSHP w Łowiczu, PPWSZ w Nowym Targu.

Główne zainteresowania badawcze to życie religijne i dzieje Kościoła na ziemiach wschodnich Korony Królestwa Polskiego i na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego; historia osadnictwa, kultura i dzieje kościelne na Spiszu i Orawie; społeczne i religijne dzieje południowej Sądecczyzny – dawnego dominium muszyńskiego.

Autor prawie pół tysiąca publikacji: książek: Kościół Katolicki na ziemiach ruskich Korony i Litwy za panowania Władysława II Jagiełły (1983); Zamagurze Spiskie, fenomen przetrwania polskości (1990); Szkice z dziejów Zamagurza (1991);

Prace o tematyce orawskiej to blisko 100 pozycji, wiele pionierskich artykułów i przyczynków w „Orawie”.

Pan Profesor od kilkudziesięciu już lat prowadzi badania dotyczące dziejów parafii orawskich i orawskich wsi, osadnictwa na Górnej Orawie, trudnego procesu przyłączenia części Górnej Orawy do Polski i wielu innych tematów. Efektem jego naukowych kwerend w archiwach i studiów w terenie jest ogromna liczba artykułów i opracowań książkowych m.in. dotyczących: parafii w Orawce, wsi Chyżne, Podszkla, Piekielnik, Zubrzycy Górnej, Lipnicy Wielkiej, Podsarnia i Harkabuza, Jabłonki, zagadnień związanych z najdawniejszymi dziejami rodów orawskich: Bukowińskich, Wilczków i Moniaków.

Członek Towarzystwa Przyjaciół Orawy (od 1989 r.), wiceprezes TPO 1992-2002, członek Redakcji periodyku „Orawa”. Założyciel i przewodniczący Komitetu założycielskiego Związku Polskiego Spisza, 1990, pomysłodawca jego nazwy i koncepcji działania, autor pierwszego statutu, członek Zarządu ZPS 1990-1998. Od 2015 r. członek honorowy ZPS.
Profesor Tadeusz Trajdos był organizatorem i projektodawcą działalności Rady Muzealnej Muzeum Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej w 1993 r. i jej przewodniczący 1994-2000 i 2008-2012; oraz wiceprzewodniczącym i członkiem tego organu doradczego w latach 2013 – do dzisiaj. Jest twórcą muzealnego periodyku naukowego „Rocznik Orawski” i jego pierwszym redaktorem w latach 1997-2001.

Jest pomysłodawcą i realizatorem pełnej inwentaryzacji figur przydrożnych na Orawie. Uwieńczeniem tych trwających przeszło 25 lat prac była książka „Przydrożne i cmentarne figury kamienne na Orawie w granicach Polski” (2016, 2020).

Laudacja na cześć redaktora Ryszarda Remiszewskiego

Ryszard M. Remiszewski, wydawca, dziennikarz i publicysta zajmujący się historią i kulturą Podtatrza, szczególnie Orawy, Spisza i Pienin. Magister Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od wielu lat pracuje społecznie na polu pisarstwa i edytorstwa publikacji związanych z polskimi górami.

Od lat 80. XX wieku bardzo blisko związany z Orawą i Lipnicą Wielką. Jeden z założycieli Kręgu Przyjaciół Orawy i Spisza im. Tomasza Nowalnickiego. Udziela się społecznie także w innych organizacjach: w Towarzystwie Ochrony Tatr, Towarzystwie Przyjaciół Orawy, Towarzystwie Karpackim, Związku Polskiego Spisza. Przemierzył i opisał wiele orawskich szlaków, często nieznanych, czy zapomnianych. W Polsce Promuje Orawę jako miejsce niezwykłe i jedyne w swoim rodzaju dla turystów. Według jego scenariusza ukazało się kilka filmów o Orawie. Autor wielu cennych publikacji z zakresu turystyki górskiej, historii i tradycji Orawy. Publikował m.in. w „Wierchach”, „Markowych Szczawinach”, „Pracach Babiogórskich”, „Harnasiu”, „Orawie”, „Roczniku Orawskim”, „Dzienniku Polskim”, „Mojej Orawie”. Jest autorem ponad 20 książek tematycznie związanych z górami.

Jako redaktor i edyter Ryszard Remiszewski ma na swoim koncie ponad sto kilkadziesiąt pozycji książkowych, wiele z nich dotyczy Orawy. Wartościowe są jego teksty o Piotrze Borowym, innych działaczach niepodległościowych i społecznych na Orawie. Opracował i redagował wszystkie tomiki wierszy Emila Kowalczyka. Redaktor naczelny i wydawca „Prac Pienińskich”, przewodniczący Rady i kustosz szczawnickiego Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach. Członek redakcji i stały współpracownik wielu pism specjalistycznych. Przez lata bezinteresownej pracy dla ocalenia orawskiej kultury i historii pozyskał szacunek wielu Orawian i lipniczan.

oprac. r/ UG Lipnica Wielka
Reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
komentarze
0
mądry i skromny17:26, 9 czerwca 2022
Co ty- Góralu z ...- możesz o tym wiedzieć?
0
Góral z Krakowa18:37, 8 czerwca 2022
Gratulacje. Profesor Trajdos zrobił chyba najwięcej dla Polskiej Orawy, napisał historię każdej orawskiej wsi oczywiście Lipnica Wielka, ale potem był Jabłonka, Chyżne, Podszkle, Piekielnik, Zubrzyce i wyjątkowe badania o figurach orawskich... To Panu profesorowi się należało już dawno..
dodaj komentarz

Komentarze są prywatnymi opiniami czytelników portalu. Podhale24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Podhale24.pl zastrzega sobie prawo do nie publikowania komentarzy, w szczególności zawierających wulgaryzmy, wzywających do zachowań niezgodnych z prawem, obrażających osoby publiczne i prywatne, obrażających inne narodowości, rasy, religie itd. Usuwane mogą być również komentarze nie dotyczące danego tematu, bezpośrednio atakujące interlokutorów, zawierające reklamy lub linki do innych stron www, zawierające dane osobowe, teleadresowe i adresy e-mail oraz zawierające uwagi skierowane do redakcji podhale24.pl (dziękujemy za Państwa opinie i uwagi, ale oczekujemy na nie pod adresem redakcja@podhale24.pl).

reklama
reklama
Pod naszym patronatem
Zobacz wersję mobilną podhale24.pl
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas