Burmistrz Nowego Targu krytykuje radnych za próby opóźnienia prac nad planem: "Działania skandaliczne" - podhale24.pl
Środa, 17 lipca
Imieniny: Anety, Aleksego, Julietty
Rabka Zdrój
Rain
20°
Wiatr: 5.004 km/h Wilgotność: 93 %
Rain
20°
Wiatr: 7.128 km/h Wilgotność: 89 %
Rain
24°
Wiatr: 5.364 km/h Wilgotność: 91 %
Clouds
22°
Wiatr: 6.12 km/h Wilgotność: 92 %
Clouds
26°
Wiatr: 7.344 km/h Wilgotność: 75 %
Rain
23°
Wiatr: 6.48 km/h Wilgotność: 93 %
Jakość powietrza
34 %
Nowy Targ
18 %
Zakopane
18 %
Rabka-Zdrój
Nowy Targ
Bardzo dobra
PM 10: 17 | 34 %
Zakopane
Bardzo dobra
PM 10: 9 | 18 %
Rabka-Zdrój
Bardzo dobra
PM 10: 9 | 18 %
18.06.2024, 17:23 | czytano: 19314

Burmistrz Nowego Targu krytykuje radnych za próby opóźnienia prac nad planem: "Działania skandaliczne"

NOWY TARG. Grzegorz Watycha skierował publiczne wystąpienie do przewodniczącego Rady Miasta w sprawie inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządnienia planu ogólnego Nowego Targu. Dodatkowo radni mający większość w RM chcą narzucić burmistrzowi swoich przedstawicieli w Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, która jest ciałem doradczym - ale burmistrza.

Grzegorz Watycha i Jan Sięka /arch. Podhale24
Grzegorz Watycha i Jan Sięka /arch. Podhale24
"Ze zdumieniem zapoznałem się z porządkiem najbliższej sesji Rady Miasta Nowy Targ planowanej w dniu 27 czerwca 2024 r. Projekt uchwały wymienionej na wstępie nie został dołączony do porządku obrad więc nie wiem jaka intencja przyświeca jego autorowi ale uważam podjęcie takiej inicjatywy za niezrozumiałe a nawet skandaliczne" - pisze w liście otwartym Grzegorz Watycha.

Brak planu ogólnego oznacza kłopoty

Jak przypomina, Nowy Targ jest w gronie gmin, które "jako jedne z pierwszych podjęły uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego z pełną świadomością czasu jaki pozostał na jego uchwalenie. Pozwoliło to rozpocząć procedurę sporządzania nowego instrumentu planistycznego, który ma być podstawowym dokumentem pozwalającym prowadzić aktywną politykę przestrzenną Nowego Targu. Zgodnie z reformą systemu planowania przestrzennego wdrożoną w 2023 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta obowiązuje do dnia wejścia w życie planu ogólnego jednak nie później niż do końca 2025 r. ".

Dodajmy, że od stycznia 2026 r. warunkiem uchwalenia planu miejscowego, jego zmiany bądź wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, tam gdzie plan miejscowy nie obowiązuje, jest posiadanie przez gminę planu ogólnego. Jego brak spowoduje znaczne wydłużenie lub nawet niemożność wydania decyzji administracyjnych dotyczących budowy obiektów.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

Grzegorz Watycha podkreśla, że sama procedura sporządzania planu ogólnego w Nowym Targu rozpoczęła się jednogłośnym przyjęciem przez Radę Miasta uchwały z 22 grudnia 2023r. "W ramach tej procedury wpłynęły do Burmistrza Miasta 173 wnioski od mieszkańców i przedsiębiorców oraz wnioski od szeregu organów, które będą projekt planu ogólnego opiniować i uzgadniać, o czym informowałem w sprawozdaniach na posiedzeniach sesji Rady Miasta poprzedniej kadencji. Został również wykonany szereg innych czynności wymaganych procedurą określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym" - komentuje burmistrz.

I dodaje: "7 czerwca br. zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na przygotowanie i opracowanie projektu planu ogólnego Miasta Nowy Targ. Wybór urbanisty został opóźniony z uwagi na fakt, że ostatni akt wykonawczy dotyczący sporządzania tego dokumentu (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy) został opublikowany dopiero 15 maja 2024 r."

Czasu jest niewiele

"Uchylenie uchwały intencyjnej w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego przerywa rozpoczętą procedurę planistyczną i niemała praca jaka została dotychczas wykonana w ramach tej procedury będzie daremna, podobnie jak wysiłek ponad 170 mieszkańców, którzy złożyli wnioski do tego planu. Czas jaki pozostał (ok. 18 miesięcy) na sporządzenie tego podstawowego dla rozwoju każdej gminy dokumentu nie gwarantuje, że po rozpoczęciu tej procedury na nowo, plan ogólny zostanie uchwalony w terminie.

Co bardzo istotne, coraz więcej gmin przystępuje do prac nad planem ogólnym, więc z każdym miesiącem liczba dostępnych urbanistów będzie się zmniejszać co niestety będzie się przekładało na ceny ofert na wykonanie tego dokumentu. Mając na względzie powyższe trzeba być świadomym, że już sama tego typu inicjatywa może istotnie wpłynąć na liczbę ofert jak i na wysokość oferowanych kwot w trwającym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pomijając już fakt, że podjęcie takiej uchwały czyni całe postępowanie bezcelowe"- argumentuje burmistrz.

Zablokowanie i finansowania, i inwestycji

W dalszej części czytamy: "Mało tego, opóźnianie prac nad tym dokumentem obniża szansę na pozyskanie finansowania na jego opracowanie, na co w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w maju br. został ogłoszony nabór A1.3.1 Wdrożenie reformy planowania przestrzennego. Warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie jest przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy. Nabór ma charakter ciągły i trwa do końca czerwca 2026 r. z tym, że pula środków jest ograniczona a o przyznaniu wsparcia będzie decydowała kolejność składania wniosków.

Przypomnę ponownie, że nie uchwalenie planu ogólnego spowoduje, że od 1 stycznia 2026 r., w myśl obowiązujących przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, działalność inwestycyjna mieszkańców i przedsiębiorców oraz nowotarskiego samorządu będzie oparta wyłącznie o obowiązujące plany miejscowe, bez możliwości ich zmiany. Tam gdzie plan miejscowy nie obowiązuje, a mamy jeszcze takie obszary w Nowym Targu, nie będzie można wydać decyzji o warunkach zabudowy czy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z tym inwestycje wymagające przed uzyskaniem pozwolenia na budowę takiej decyzji nie będą mogły być realizowane".

"Działania skierowane przeciwko mieszkańcom i przedsiębiorcom"

Na koniec Grzegorz Watycha dodaje: "Rada Miasta ma obowiązek działać na rzecz mieszkańców a nie przeciwko nim. Podjęta inicjatywa uchwałodawcza nie jest skierowana przeciw Burmistrzowi, ale przeciw mieszkańcom i lokalnym przedsiębiorcom, którzy oczekują od organów samorządowych ciężkiej pracy a nie działań o charakterze destrukcyjnym i to ze strony organu stanowiącego. Mam nadzieję, że po dokładnym przeanalizowaniu konsekwencji prawnych związanych z ewentualnym podjęciem wymienionej na wstępie uchwały ta inicjatywa zostanie przez Radę Miasta zarzucona a wysiłek Wysokiej Rady zostanie skierowany na rozwiązywanie prawdziwych problemów i wzywań jakie stoją przed naszym Wolnym Królewskim Miastem Nowy Targ."

Pismo zostało wysłane do przewodniczącego RM Jana Sięki, wszystkich radnych oraz mediów.

Czy to próba ubezwłasnowolnienia burmistrza?

Ponieważ pojawiły się informacje, że jednym z inicjatorzy uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządnienia planu ogólnego Nowego Targu chcą także zmian w składzie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zapytaliśmy o to Jana Siękę.

- Chcieliśmy zaproponować kandydatów do MKUA - osoby do których mamy zaufanie - potwierdził w rozmowie z Podhale24 przewodniczący Rady Miasta. Na pytanie "czy to oznacza, że do dotychczasowego składu komisji radni nie mają zaufania", odpowiedział "tego jeszcze nie wiemy".

Przypomnijmy - Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna to ciało doradcze burmistrza, działające na kanwie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Do jej kompetencji należy opiniowanie projektów architektonicznych i urbanistycznych, które trafiają do Miasta, planów miejscowych, projektów inwestycji mieszkaniowych, czy dokumentów do programów strategicznych.

Komisja jest powoływana i odwoływana w formie zarządzenia przez burmistrza i to on decyduje o jej składzie, trybie działania, a także o powołaniu czy odwołaniu jej przewodniczącego.

Sabina Palka
Ankieta
Reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
komentarze
0
Goralka14:05, 21 czerwca 2024
Wypowiadam się jako przedsiębiorca artysta oraz mieszkanka Nowego Targu jedyną osobą która tu blokuje i hamuje to miasto jest Grzegorz Watycha
0
Osiol18:19, 20 czerwca 2024
@Fanka Janka
Na czym oprzeć zaufanie
0
paragraf14:11, 20 czerwca 2024
@ Fanka Janka - poza literą prawa jest też jego duch. Tak było jednak do czasu gdy miernoty nie zaczęły zasłaniać się paragrafami lub nimi manipulować. A ja wiem jedno i proponuję bez zbędnych odwołań do tego się stosować, bo życie nie jest prostą instrukcją do zastosowania w punktach, zapisanych nawet przez wybitnych prawników, kiepskich urzędników czy niekompetentnych polityków. Zawsze na końcu liter jest nasz umysł, nasza godność i przyzwoitość. I trzeba spojrzeć ciut dalej niż przysłowiowa kropka. Cóż, jak widać są jednak ludzie, dla których ta kropka stanowi centrum świata, a ich świat zamyka się w samej kropce. I kropką pozostaje. Smutne, ale prawdziwe.
2
Mieszczan09:22, 20 czerwca 2024
Panie burmistrzu karma wraca w końcu burmistrz dowie się, że nie jest Królem Słońce.
11
Fanka Janka22:33, 19 czerwca 2024
Ośle, paragrafie i inni. Przeczytajcie sobie odpowiedni Dziennik Ustaw z odpowiednimi paragrafami i punktami o powoływaniu komisji urbanistyczno architektonicznej. Dziwię się, że do niedawna pracujący podobno jako radca prawny radny nie potrafi czytać ze zrozumieniem publikowanych w Dzienniku Ustaw. Wygląda na to,że jeszcze się nie dowiedział, że także takowe istnieją. Dziwię się także przewodniczącemu. Młody jest. Uczy się. Ok. Rozumiem. Lecz dlaczego pobiera nauki u lichych i lichych słucha? Tego nie rozumiem. Trzeba nauki od mądrych panie Janie pobierać. Niech pan uwierzy, tak jest lepiej.
2
Osiol16:41, 19 czerwca 2024
@szczypiorek powierz mi swój majątek też będę nim zarządzał tajnie możesz mi zaufać.
3
paragraf14:42, 19 czerwca 2024
@szczypiorek - panie Łukaszu, pan to dopiero ma problem ze zrozumieniem istoty samorządności, hahahha. Proszę się zatem nie silić na te prawnicze dyrdymały, bo król jest nagi, a stary model zarządzania właśnie się zdewaluował.
16
szczypiorek10:50, 19 czerwca 2024
Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna jest ciałem doradczym burmistrza. Komisja jest powoływana i odwoływana w formie zarządzenia przez burmistrza i to burmistrz decyduje o składzie i trybie jej działania. Panowie Sieka, Tokarz i inni - proszę nauczyć się czytać ze zrozumieniem.
6
Rafael10:27, 19 czerwca 2024
Brawo rada...trzeba patrzec na rece Watychy ..przyzwyczail sie do robienia co chce bo mial rade klakierow ktorzy podnosili lapki a nawet nie bardzo mieli pojecie za czym podnosza. Jeszcze raz brawo i tak trzymac.
3
Sceptyk10:00, 19 czerwca 2024
Znaczy się wg Burmistrza, udział rady w przygotowaniu projektu planu mógłby zrodzić zjawiska o charakterze lobbingowym i korupcjogennym? Ale tenże burmistrz nie widzi możliwości takich zjawisk przy projektowaniu planu przez urząd. Nawet zakładając dobrą wolę i uczciwość burmistrza, to nie on sam będzie robił ten plan tylko urzędnicy i najęci do tego projektanci. Zatem w interesie burmistrza i dla transparentności projektowania planu, a już na pewno w interesie mieszkańców miasta, jest to aby przedstawiciele rady brali w tym udział.
A wszystko to powinno zapobiegać dziwnym zabiegom okoliczności, kiedy to inwestor wykupuje po cichu (żeby nie podbijać ceny) jakieś tereny, a potem "wymusza" na burmistrzu zmianę planu dla tych terenów.
3
Dzibdziuś09:29, 19 czerwca 2024
Fryźlewicz mając w przewadze opozycyjną radę i Tarnowskiego jako przewodniczącego jednak jakoś umiał doprowadzić do consensusu. Albo niech będzie, to opozycja potrafiła się z nim dogadać. Tak czy inaczej "nie jest dobrze w państwie duńskim".
4
Wyborca09:27, 19 czerwca 2024
Brawo Panie Tokarz trzeba Burmistrza kontrolować, czekamy na wyniki
4
CBA09:18, 19 czerwca 2024
Panie Watycha daj pan spokój. Może najpierw porozmawiać z radnymi a potem wypisywać te żale. Skończyły się czasy kiedy rada miejska była sprowadzona do roli notariusza, a co do uchwalanych planów to wystarczy pewne fakty powiązać z osobami. Nieprawdaż panie Grzegorzu?
11
Klich08:55, 19 czerwca 2024
Ktoś nie potrafi pogodzić się z porażką ? Za wysokie ego ?
3
Wychowawca08:41, 19 czerwca 2024
Przyjżyjmy się uważnie co to się dzieje w naszym mieście.Dwa straszące szkieletory pod galerie handlowe,nie zabezpieczone,ogrodzone rozpadającym się płotem,porwista wichura i może dojść do nieszczęścia.Czy nasz gospodarz burmistrz monituje do nadzoru budowlanego o działania w stosunku do inwestorów o zabezpieczenie tego terenu? Czy dalej z nimi współpracuje i daje im zgody na kolejne markety?
Jak wygląda ulica Sikorskiego, z której rozpościera się cudowny widok na panoramę gór,wijący Dunajec,przestrzenie leśne,a na wjeździe stawia się ogromny kloc nie nawiązujący do architektury regionu,sklep z meblami, a teraz po drugiej stronie też buduje się kolejny market i kolejny market za klocem, wciśnięty hamsko parę metrów przed hotelem i restauracją Oberża pod Różą o regionalnej architekturze. Jak można zasłaniać ładne regionalne budynki i to w centrum miasta, restaurację którą odwiedzają turyści, szpetnym budynkiem niemieckiego marketu? Czy te niemieckie markety w swojej architekturze będą nawiązywać do regionu,czy burmistrzowi to loto? Oczywiście takie markety będą zaopatrywać wszystkie pensjonaty z okolicznych kurortów,a nam zostaną ogromne korki i smród spalin. Tygodnik właśnie pisze,że miasto planuje zmieniać plan żeby budować osiedla mieszkaniowe obok śmierdzącego śmietniska śmieci. Kolejny hit. I obecne osiedla mieszkaniowe bez miejsc postojowych i miejsc gdzie mogłyby bawić się dzieci. Zarządzanie i planowanie miastem przez burmistrza i jego urzędników należy wziąć pod dużą lupę i nie baczyć,że się chłopina mocno denerwuje,bo pewnie coś jeszcze fajnego zaplanował,he he.Niech sobie tupie nóżkami,ale miasto to nie przedszkole i trzeba temu panu w końcu te zabaweczki zabrać,bo jest psują.
2
polityk07:57, 19 czerwca 2024
Panie Sięka, mieszkańcy oczekują na skuteczne zdyscyplinowanie poczynań burmistrza, któremu Rada nie ogranicza żadnych kompetencji jak to próbuje przedstawić, tylko przywraca jej podstawowe prerogatywy. Koniec końców jest pracownikiem zatrudnionym przez tę Radę, a że czasy bylejakiego podnoszenia rąk podczas głosowań i wtórnej inercji się skończyły, to właśnie widać, słychać i czuć. I trzeba się z tym pogodzić, zabierając się do pracy, a nie wywoływać kolejnej wojenki polsko-polskiej. Wstyd panie Watycha, wstyd... Przestań pan manipulować i wieszać gruszki na wierzbie.
0
AM06:03, 19 czerwca 2024
Wszystko po staremu nic się nie robi marazm. Teraz tylko jedena strona oskarża drugą o brak współpracy! . Sprawy są pline ale co tu robić dobrymi intencjami wybrakowane jest piekło. Teraz jest przynajmniej wytłumaczenie że się nic nie robi. Jeszcze tylko cztery i pół roku i trzeba będzie pomyśleć o następnych wyborach.
6
Kto pyta05:47, 19 czerwca 2024
Panie Tokarz zabebłał pan temat. Kopiuj wklej. Trza krótko i wyraźnie. Przy okazji działań planistycznych i kreacyjnej roli rady której pan jesteś członkiem chciałem zadać pytanie o obiecane wiaty,miejsca odpoczynku,schronienie przy szlaku na Turbacz. Czy przeprowadzono rozmowy z właścicielami terenu?. Czy doszło do porozumienia? Kiedy obiecywane budowle powstaną?. I bez bebłania proszę.
20
SiG00:17, 19 czerwca 2024
Każdy mierzy swoją miarą. Coś tak Pan Tokarz wszędzie widzi mataczenie. Ciekawe. Czyli jak będą trwały prace to nie można nic się dowiedzieć? A to niby czemu? Chyba projekt musi być uzgadniany przez różne instytucje? To tajne konsultację bedą? Taje przez poufne? Śmieszne i straszne te wypociny Pana radnego.
11
brunon00:06, 19 czerwca 2024
Panie Tokarz i Panie Sięka, ale Leja nie ma kompetencji do tej komisji. Dajcie spokój. On się tam nie nadaje...
11
PasterzPPP23:56, 18 czerwca 2024
Lepiej coś opóźnić niż dać planowanie przestrzenie duecie Watychów. Wśród ogólnej mierność akurat zagospodarowanie przestrzenne chyba jest jednym z ich najsłabszych punktów.
26
g22:22, 18 czerwca 2024
Mentalne przedszkole. Janie Sięka może się przygotuj do tej sesji bo podczas poprzedniej poległeś dając popis nieprzygotowania.
15
Mieszkaniec22:16, 18 czerwca 2024
Brawo Rada w końcu Grześ przestanie mataczyć.
15
A co ty myślisz21:37, 18 czerwca 2024
Co masz do ukrycia Grzesiu że tak cię to boli
15
Smutny 21:31, 18 czerwca 2024
Watycha to taki mały dyktator /.../
9
Hot21:28, 18 czerwca 2024
Panie burmistrzu.Widac że pewnie tam ostre lobby wpada w ten plan.Warto ostro się mu przyglądnąć.To jak wygląda Na.T to pana zasługa.Same sklepy o żadnej przyszlosvi dla młodych.Bo jaka wizja?Praca w sklepie?!Obudź się Pan i nie klep głupot.
15
refluks20:41, 18 czerwca 2024
Brawo panie Tokarz! Wreszcie ktoś otwarcie chce porządkować naszą miejską przestrzeń. Ja zresztą też patrząc na poczynania burmistrza i jego szanownej komisji nie mam żadnego zaufania, ani tym bardziej przekonania, że oferowany nieład architektoniczny ma coś wspólnego z logicznym kształtowaniem miasta.
Dlatego trzymam kciuki! Najwyższy czas przywrócić rolę nowotarskich radnych, którzy niekoniecznie muszą się zgadzać z polityką i uchwałami burmistrza. Ten natomiast musi zacząć radnych traktować poważnie, a nie jak bezwładny, ślepy, niemy i bezmyślny instrument do przyklepywania wrzucanych gotowców do przegłosowania.
12
miejscowy20:29, 18 czerwca 2024
Brawo Panie Macieju. Wyjaśnienie które tłumaczy wszystko.
10
Ruska łonuca20:15, 18 czerwca 2024
To decydować ma rada doradcza i trzymać wszystko jako tajne a to ostatnia kadencja burmistrza....
A burmistrz powołując się na prawo do tajemnic ma jakieś oparcie w prawie i ustawach że ma to być tak jak jest?
Czy razem z radą doradcza są,, ostatnimi sprawiedliwymi'' i godnymi zaufania w tym mieście?
8
Ktosia20:10, 18 czerwca 2024
I bardzo dobrze ,że radni mają głos a nie przytakują jednej osobie jaką jest "przywódca " miasta . Pora pogodzić się Grzegorzu ,że skończyło się mataczenie i robienie samowolki w mieście . Brawo radni ,w końcu jesteście głosem mieszkańców .
38
Nowotarzanka19:55, 18 czerwca 2024
Oan Tokarz i Garbacz niech się wypchają sianem. Widać, że nie moga pogodzić się z przegrana.
11
Kibic19:50, 18 czerwca 2024
Cwany burmistrz Grzegorz Watycha w tandemie ze swoim najbliższym kuzynem jeszcze cwańszym Wojciechem Watychą mają wyłączność na strategię planistyczną miasta.Klepali im wszystko radni bo mieli większość. Rodzina na swoim w urzędzie miasta?
Teraz krzyk bo opozycja otwiera nam oczy.Panie Przewodniczący liczymy na Pana i proszę tratować to miasto.
5
zołza19:44, 18 czerwca 2024
Burmistrzu, czy chodzi o dobro biznesmenów deweloperów?
31
Natka19:31, 18 czerwca 2024
Nie no tragedia ci radni....
14
Avivat19:16, 18 czerwca 2024
Brawo Maciej Tokarz. Jasny i klarowny wpis wiele tłumaczący.
8
Pinokio18:50, 18 czerwca 2024
Jako komuś podprowadzą portfel w tramwaju, to złodsiej jako pierwszy krzyczy - łapać złodzieja
41
Pif18:09, 18 czerwca 2024
Mieszkańcy za moment wywiozą na taczkach walczących z Burmistrzem.
8
Zagadka18:08, 18 czerwca 2024
To burmistrz jako zatrudniony pracownik ma kierować miastem? Czy miastem ma kierować większość radnych w radzie która uzyskała poparcie mieszkańców? Ktoś(rada miasta) to musi ustalić już teraz na początku kadencji by było to jasne do jej końca...
8
Osiol18:02, 18 czerwca 2024
Wszystkie grunty w granicach miasta uczynić budowlanymi zakończy to......... Zająć się wytyczaniem dróg i przyłączy mediów zakończy to zakupy spekulacyjne w celu przekfalifikowania
To będzie skok cywilizacyjny dla miasta gdyż na przestrzeni lat i tak to nastąpi ale może już teraz ułatwić życie mieszkańcom i obniżyć ceny dlatego głos doradczy powinien być szerszy grupa wiekszosciowa w radzie mająca ponosić odpowiedzialność za wyniki miasta powinna być w grupie doradczej a nawet mieć większość by kreować rozwój miasta(bo wygrała) , bo tak za kilka lat będzie za ten dział odpowiadać(w wyborach) ..... nie biorąc w nim(grupie doradczej) udzialu bo,,obcych''mieszczan w grupie doradczej nie potrzeba, jeśli tak to zlikwidować grupę i powołać nową(na innych zasadach) po to jest większość w radzie.
28
Maciej Tokarz18:01, 18 czerwca 2024
Skandaliczne, to jest mataczenie Burmistrza z Nowego Targu. Ze zdumieniem przyjął coś, o czym wiedział od miesiąca? Bo mniej więcej wtedy zakomunikowaliśmy Burmistrzowi, że nie zgadzamy się na to, aby plan ogólny był sporządzany w tajemnicy przed radnymi. Burmistrz natomiast twardo utrzymuje, że rola radnych ogranicza się do głosowania nad gotową uchwałą.

Warto zapoznać się ze stanowiskiem obu stron, a uchwała, która trafiła pod obrady sesji zawiera następujące uzasadnienie:

"W dniu 23 grudnia 2023 roku Rada Miasta Nowego Targu podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego miasta. W chwili obecnej burmistrz przygotowuje specyfikację warunków przetargu, który ma wyłonić wykonawcę projektu planu. Na chwilę obecną burmistrz wyklucza możliwość współpracy z radą miasta przy pracach nad założeniami do planu, wobec tego umowa, która ma zostać zawarta z wyłonionym w przetargu projektantem, nie będzie uwzględniać informowania rady o postępach nad pracami i referowania na bieżąco przyjętych rozwiązań planistycznych. Burmistrz oświadczył, że rada będzie poinformowana o treści projektu planu ogólnego dopiero gdy będzie on gotowy i przedstawiony do publicznego wyłożenia. Zdaniem burmistrza, udział rady w przygotowaniu projektu planu mógłby zrodzić zjawiska o charakterze lobbingowym i korupcjogennym, stąd kontrola radnych nad przygotowaniem projektu powinna być wyłączona.
W ocenie burmistrza, wszelkie decyzje w zakresie treści projektu planu powinny być pozostawione do jego wyłącznej właściwości, a rolą rady jest jedynie przegłosowanie jego finalnej wersji. Wpływ radnych na treść planu powinien - zdaniem burmistrza - ograniczać się do składania uwag w trybie właściwym dla mieszkańców.
Z takim stanowiskiem burmistrza rada nie może się zgodzić. Niesie ono bowiem ryzyko, że po wielu miesiącach lub latach prac nad projektem i po wydatkowaniu znacznych środków finansowych, radzie zostanie przedstawiony dokument nie do zaakceptowania, podparty jednak argumentacją o konieczności jego przyjęcia w sytuacji wydatkowania środków i braku czasu na poprawienie błędów w projekcie. Ryzyko przygotowania przez burmistrza nierzetelnego projektu planu jest tym większe, że nie wszystkie osoby powołane do Miejskiej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej spełniają wymagania zawarte w art. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepis ten wymaga, aby były to osoby o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego.
Radni proponowali zaangażowanie do tego gremium osób wskazanych przez radę, o niewątpliwym autorytecie i bogatym doświadczeniu praktycznym w dziedzinie urbanistyki, jednak propozycja powołania wskazanego przez radę specjalistę, została stanowczo odrzucona przez burmistrza. Rada ma być również pozbawiona prawa sporządzenia koreferatu do przyjętych rozwiązań.
Biorąc pod uwagę konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy, w ramach której na szczeblu gminnym występuje organ uchwałodawczy - rada gminy oraz organ wykonawczy - wójt (burmistrz, prezydent miasta), nie jest dopuszczalne sprowadzenie rady gminy do roli organu, który jedynie akceptuje lub nie zaproponowany przez wójta projekt uchwały. Byłoby to bowiem sprzeczne z kreacyjną rolą rady gminy jako organu, który inicjuje postępowanie planistyczne (uchwałą intencyjną) oraz zachowuje prawo wpływu na kształt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nadto należy zauważyć, że odnośnie do błędnych rozwiązań planistycznych, które spotkały się z krytyką mieszkańców, burmistrz zwykł wskazywać radę miasta jako winowajcę takiego stanu, w związku z faktem, iż rozwiązania te ustanawiane są uchwałą rady.
W tych okolicznościach rada stoi na stanowisku, że prace nad planem ogólnym muszą zostać wstrzymane do czasu, aż nie zostaną wypracowane zasady współpracy pomiędzy radą, burmistrzem i projektantem, które znajdą odpowiednie odzwierciedlenie w zarządzeniu burmistrza, specyfikacji warunków zamówienia na prace projektowe oraz w umowie z wykonawcą zamówionego projektu, bowiem w przeciwnym razie rada nie będzie mogła wziąć odpowiedzialności za rezultaty prac i decyzji podejmowanych bez właściwego nadzoru merytorycznego."
46
wyborca17:42, 18 czerwca 2024
Tokarz i Garbacz dalej nie mogą przeboleć że nie wybrano ich na burmistrzów ? Pokornie przyjąć wole mieszkańców i brać się do roboty radnego a nie robić na złość ludziom żeby tylko dokopać Watysze.
11
Ten co wie17:40, 18 czerwca 2024
Uderz w stół. /.../ Ciężko będzie dotrzymać różnych obietnic? Najwyższy czas zacząć patrzeć mu na ręce. Pewne rzeczy wychodzą na jaw.

Naruszenie regulaminu. Moderator.
dodaj komentarz

Komentarze są prywatnymi opiniami czytelników portalu. Podhale24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Podhale24.pl zastrzega sobie prawo do nie publikowania komentarzy, w szczególności zawierających wulgaryzmy, wzywających do zachowań niezgodnych z prawem, obrażających osoby publiczne i prywatne, obrażających inne narodowości, rasy, religie itd. Usuwane mogą być również komentarze nie dotyczące danego tematu, bezpośrednio atakujące interlokutorów, zawierające reklamy lub linki do innych stron www, zawierające dane osobowe, teleadresowe i adresy e-mail oraz zawierające uwagi skierowane do redakcji podhale24.pl (dziękujemy za Państwa opinie i uwagi, ale oczekujemy na nie pod adresem redakcja@podhale24.pl).

reklama
reklama
Pod naszym patronatem
Zobacz wersję mobilną podhale24.pl
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas