Dostępny urząd - obsługa osób ze szczególnymi potrzebami (art. sponsorowany) - podhale24.pl
Niedziela, 05 lutego
Imieniny: Agaty, Adelajdy, Justyniana
Szczawnica
Snow
-8°
Wiatr: 3.924 km/h Wilgotność: 89 %
Snow
-8°
Wiatr: 3.708 km/h Wilgotność: 91 %
Snow
-7°
Wiatr: 5.148 km/h Wilgotność: 89 %
Clouds
-7°
Wiatr: 4.716 km/h Wilgotność: 98 %
Snow
-5°
Wiatr: 10.08 km/h Wilgotność: 96 %
Snow
-9°
Wiatr: 7.236 km/h Wilgotność: 89 %
Jakość powietrza
32 %
Nowy Targ
4 %
Zakopane
12 %
Rabka-Zdrój
Nowy Targ
Bardzo dobra
PM 10: 16 | 32 %
Zakopane
Bardzo dobra
PM 10: 2 | 4 %
Rabka-Zdrój
Bardzo dobra
PM 10: 6 | 12 %
26.07.2021, 12:50 | czytano: 499

Dostępny urząd - obsługa osób ze szczególnymi potrzebami (art. sponsorowany)

I. Osoby mające trudności w komunikowaniu się

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się - osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, która przez ustawę zwana jest „osobą uprawnioną”, ma możliwość skorzystania z następujących form pomocy podczas załatwienia spraw w urzędzie:

1. Załatwianie spraw przy pomocy osoby przybranej

Istnieje możliwość skorzystania przez osobę mająca trudności w komunikowaniu się z pomocy udzielanej przez tzw. osobę przybraną w kontaktach z organami administracji publicznej, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.
Osobą przybraną może być osoba, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

2. Pomoc tłumacza - polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo–migowego (SJM), sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)
Aby uzyskać pomoc tłumacza, osoba uprawniona powinna zgłosić taką potrzebę w urzędzie. Może to zrobić w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.), przed przewidzianym terminem kontaktu (w praktyce najlepiej zrobić to z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych) i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się (PJM, SJM lub SKOGN). Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania ze wsparcia tłumacza przy załatwianiu spraw urzędowych, a urząd taką możliwość jest zobowiązany zapewnić (może być to tłumacz obecny osobiście lub w trybie online).


II. Osoby mające problemy z poruszaniem się

Zgodnie z Ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. sektor publiczny jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej minimalnej dostępności, która zagwarantuje dostępność podmiotu publicznego.
Podmiot publiczny zapewnia dostępność przez stosowanie uniwersalnego projektowania nowych rozwiązań lub racjonalnych usprawnień w usuwaniu istniejących barier. Minimalne wymagania obejmują zapewnienie w instytucjach publicznych:

1) dostępności architektonicznej – korytarze w budynkach urzędów, jak i klatki schodowe powinny być wolne od barier i zapewniać możliwość poruszania się po nich między innymi osób na wózku, osób korzystających z kul, lasek i innych pomocy ortopedycznych, osób starszych, a także osób z wózkami dziecięcymi, mających różne problemy z poruszaniem się (dzwonek zainstalowany przed wejściem do urzędu przywołujący pomoc dla osób mających problemy z wejściem do środka budynku, windy, schody, korytarze, ciągi piesze w budynku, specjalne podjazdy oraz platformy dla wózków) podmiot publiczny musi zapewnić dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych w budynku podmiot publiczny musi zapewnić wstęp do budynku osobie z psem asystującym podmiot publiczny musi zapewnić możliwość ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami lub zapewnienie im innego sposobu ratunku (poprzez odpowiednie procedury i sprzęt, czy sygnalizację)

2) dostępności cyfrowej – została kompleksowo uregulowana w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. Oznacza to, że strony internetowe muszą być one zgodne ze Standardem WCAG 2.1, czyli Web Content Accessibility Guidelines. Jest to opublikowany przez organizację W3C standard, który zawiera zbiór zasad, jakimi powinni kierować się twórcy stron internetowych, aby przygotowane przez nich strony były maksymalnie dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Strony internetowe powinny więc przewidywać:
 • umieszczenie na stronie danych teleadresowych podmiotu i linku do strony podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • umieszczenie na stronie narzędzi kontaktowych (np. formularzy, wideotłumacza języka migowego itp.),
 • zapewnienie odpowiedniej nawigacji po stronie,
 • umieszczenia na stronie deklaracji dostępności,
 • zapewnienia na stronie dostępnych multimediów (czyli np. zawierających napisy),
 • umieszczenia na stronie informacji dotyczących sytuacji kryzysowej,
 • publikacji dostępnych dokumentów urzędowych oraz wzorów umów lub wzorów innych dokumentów przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych.


3) dostępności informacyjno-komunikacyjnej – zapewnienie informacji na temat tego, jakie zadania wykonuje dany podmiot w postaci nagrania w polskim języku migowym dla osób głuchych, informacji w tekście łatwym do czytania (ETR) - m.in dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, czy pliku odczytywalnego maszynowo, dzięki któremu taką informację może udźwiękowić osoba niewidoma. Dostępność w tym zakresie to także umożliwienie komunikacji z podmiotem w taki sposób, jaki jest dogodny dla osoby ze szczególnymi potrzebami np. poprzez SMS czy przy użyciu usługi tłumaczenia migowego online a także urządzenia do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych

Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą dodatkowo kontaktować się z urzędem, poprzez:
 • wysłanie e-maila pod wskazany adres
 • przesłanie faksu pod wskazany numer
 • pocztą tradycyjną na adres urzędu
 • poprzez elektroniczną platformę administracji publicznej (ePUAP)


Przed urzędem powinno być wytyczone, specjalnie oznakowane miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej (tzw. „Koperta”).

Jeśli ze względów np. technicznych lub prawnych, takich jak np. ochrona konserwatorska budynku w którym się mieści się podmiot nie może on zapewnić dostępności w zakresie określonym powyżej, musi zastosować dostęp alternatywny. Polega on np. na zmianie organizacyjnej obsługi klientów – np. przeniesieniu jej do pomieszczenia na parterze do którego nie prowadzą schody, lub zapewnianiu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby (np. pomoc przy wejściu na piętro, przetłumaczenie dokumentu, pomoc w komunikacji).


Co trzeba wiedzieć ?
Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. przewiduje sankcje za brak realizacji zasady dostępności. Zgodnie z tą ustawą na podmioty publiczne, które nie spełnią minimalnych wymagań w zakresie dostępności, przysługiwać będzie skarga na brak dostępności.
W celu złożenia takiej skargi, osoba ze szczególnymi potrzebami będzie musiała najpierw zawnioskować o zapewnienie jej dostępności, a dopiero brak lub niewłaściwa reakcja ze strony podmiotu publicznego umożliwi złożenie skargi. Skargę składamy do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Pozytywne rozpatrzenie skargi może skutkować nakazem zapewnienia dostępności, a niewywiązanie się z tego – nałożeniem kary pieniężnej.

Jeśli potrzebujesz BEZPŁATNEJ porady prawnej lub mediacji – taką pomoc uzyskasz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego. Z nieodpłatnej pomocy skorzystać może każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Aktualnie wszystkie punkty na terenie powiatu nowotarskiego działają już w trybie stacjonarnym i porady udzielane są bezpośrednio w punktach. Szczegółowy harmonogram poniżej.


I. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez Stowarzyszenie Sursum Corda:

 1. NOWY TARG – budynek Urzędu Gminy– ul. Bulwarowa 9: poniedziałek w godz. 12.30 – 16.30, wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. 10.00 – 14.00.
 2. ŁAPSZE NIŻNE – budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Jana Pawła II 18: wtorek w godz. 13.00 – 17.00, czwartek w godz. 10.00 – 14.00.
 3. KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM – budynek Urzędu Gminy, Rynek 35: poniedziałek i piątek w godz. 9.00 – 13.00, środa w godz. 7.30 – 11.30.


II. Pozostałe punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. RABKA ZDRÓJ – budynek Urzędu Miejskiego, ul. Parkowa 2: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00. UWAGA – w czwartki dyżur w formie zdalnej (do końca roku).
 2. RABA WYŻNA – budynek Urzędu Gminy, Raba Wyżna 41: poniedziałek w godz. 9.00 – 15.00, środa i piątek w godz. 8.00 – 15.00.
 3. JABŁONKA – budynek Urzędu Gminy, ul. 3-go Maja 1: poniedziałek i wtorek w godz. 8.00 – 14.00, czwartek i piątek w godz. 14.00 – 18.00
 4. OCHOTNICA DOLNA - budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, os. Dłubacze 160: poniedziałek w godz. 12.00 – 16.00, środa i piątek w godz. 8.00 – 12.00.
 5. MANIOWY - budynek Urzędu Gminy, ul. Gorczańska 3: wtorek i czwartek w godz. 9.00 – 13.00.


III. Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzone przez Stowarzyszenie Sursum Corda:

 1. CZARNY DUNAJEC – budynek Ośrodka Zdrowia, ul. Kamieniec Dolny 55: wtorek w godz. 13.00 – 18.00, środa i piątek w godz. 10.00 – 15.00, czwartek w godz. 12.00 – 17.00.
 2. NOWY TARG – budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szaflarska 39: poniedziałek i piątek w godz. 9.00 – 14.00, środa w godz. 13.00 – 17.00, czwartek w godz. 11.00 – 17.00


W celu uzyskania pomocy w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/nieodpłatnej mediacji należy dokonać wcześniejszej rejestracji na wizytę:

- samodzielnie - online: poprzez stronę internetową www.np.ms.gov.pl
- telefonicznie: 18 26 61 300 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30).

Informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (w tym mediacji) na terenie Powiatu Nowotarskiego dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego:
https://www.nowotarski.pl/bip/starostwo_powiatowe/dokumenty/nieodplatna-pomoc-prawna-304.html

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
 • Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, tel. (18) 26 61 300, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
 • Stowarzyszenie Sursum Corda, tel. (18) 44 11 994, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00


„Zadanie publiczne finansowane  ze środków  budżetu Państwa, realizowane przez Powiat Nowotarski”


Reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Zobacz także
komentarze
reklama
reklama
Pod naszym patronatem
Zobacz wersję mobilną podhale24.pl
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas